Видання ННЦ ІАЕ

21 22_aud_zvi_vym_msa

36 грн

У посібнику розкрито загальні вимоги до аудиторського звіту. Висвітлено ключові моменти процесу формулювання думки аудитора, обставини її модифікації та особливості відмови від висловлення думки. Представлено алгоритм дій аудитора щодо безперервності. Наведено ключові питання аудиту: правила включення до аудиторського звіту та критерії ідентифікації. Видання буде корисним для практикуючих аудиторів, наукових співробітників, аспірантів, докторантів, студентів та викладачів економічних дисциплін.

 

21 54_inv_roz_ahr_sek

242 грн

Висвітлено теоретичні засади формування інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій, методичні підходи до обґрунтування поточних, короткострокових і довгострокових прогнозів капітальних інвестицій у сільське господарство, стратегічні напрями і пріоритети інвестицій у аграрному секторі економіки, методичні підходи до розроблення стратегії інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку аграрного району та об’єднаної територіальної громади, наукові засади інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки і сільських територій, іноземні інвестиції в аграрному секторі економіки, науково-методичні засади визначення інвестиційної привабливості регіонів, методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій і напрямів її підвищення в аграрному секторі економіки.

Розрахована на працівників державного управління, науковців, практичних працівників, викладачів закладів аграрної освіти, експертів з інвестування, дорадників, аспірантів, студентів.

   

21 51_ore_der_mai_v
					
 

21 20_met_rek_z_oci

22 грн

Видання містить методичні засади з оцінювання рівня інклюзивного розвитку сільського соціуму та сільських територій України.

Визначено методологічні передумови оцінювання інклюзивного розвитку, розроблено методику розрахунку основних індикаторів та композитного індексу інклюзивного розвитку сільського соціуму та сільських територій.

Методичні рекомендації підготовлено на виконання рішення Загальних зборів Національної академії аграрних наук України 24 червня 07 липня 2020 року (протокол № 9 від 22.07.2020 р.).

Для науковців, працівників органів державної влади, викладачів, здобувачів наукових ступенів, студентів закладів вищої освіти.

   

21 53_por_ta_dok_ofo


В посібнику викладені Методичні рекомендації щодо процедури та документального оформлення оренди державною та комунальною майна. Узагальнені основні положення Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 3 жовтня 2019 року № 157-ІХ, організація роботи з оператором електронного майданчика, порядок укладення договорів оренди, продовження діючих договорів оренди, шаблони конкурсної документації, примірні форми договору оренди державного майна та Акту приймання-передачі майна в оренду. Описаний порядок страхування орендованого майна, ремонту та невід'ємних поліпшень, особливості передачі в оренду пам'яток культурної спадщини. Окремо розкрито питання бухгалтерського обліку операцій з державним майном та його оцінкою для цілей передачі в оренду.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів державної влади та професійних громадських об'єднань, викладацькій та науковій роботі.

 

21 19_pro_vyr_sil_pro

33 грн

Розроблено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2021 році.

Здійснено порівняння прогнозних показників 2021 року з досягнутими обсягами за попередні роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, експорту та імпорту, а також при формуванні цін на неї.

   

21 12_met_rek_z_roz

34 грн

Методичні рекомендації з розробки типових правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарських кооперативів: методичні рекомендації / Ю.О. Лупенко, М.Й Малік, О.Г. Шпикуляк, В.А. Мамчур, Р.Я. Корінець, Л.М. Малік, К.Ю. Ксенофонтова, А.В. Швець, І.С. Ірклієнко – К. : ННЦ «ІАЕ», 2021. 36 с

У методичних рекомендаціях викладено порядок і підходи до розробки правил внутрішньогосподарської діяльності різних за видами сільськогосподарських кооперативів. В окремих розділах розкриваються підходи до визначення членства в кооперативі; зобов’язань щодо вкладів та внесків; участі в діяльності; наслідки недотримання зобов’язань в діяльності кооперативу; умови надання послуг; вимоги щодо ціноутворення. Окремі розділи присвячені порядку фінансових відносин, визначення розміру, нарахування та розподілу прибутку. Для кооперативів що діють з метою отримання прибутку.

Розраховані на керівників і спеціалістів сільськогосподарських кооперативів, органів влади, науковців, викладачів та студентів вузів.

 

21 35_mat_teh_zab_ta

200 грн

У монографії опрацьовано теоретичні й методичні засади та надано практичні рекомендації з матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України, що передбачають основні напрями забезпечення відтворення та оновлення матеріально-технічної бази, підвищення рівня техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва, своєчасного і в повному обсязі забезпечення аграрних підприємств паливно-енергетичними та іншим ресурсами. Здійснено аналіз та визначено перспективи розвитку ринків матеріально-технічних ресурсів. Викладено порядок і методичні підходи щодо оцінки майна, рекомендації з оцінки матеріальних та земельних ресурсів сільського господарства, оцінки вартості насіння і садивного матеріалу як об’єкта інтелектуальної власності.

Розрахований на працівників органів державного управління, науковців, фахівців сільського господарства, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

   

21 30_kon_osn_aud_zab

132 грн

У монографії висвітлені теоретичні засади зростання суспільної корисності аудиту через обґрунтування існування класичного ядра теорії аудиту, його формування, становлення та розвиток, зокрема під впливом сучасних економічних і соціальних теорій та потреб сталого розвитку. Розкрито зміст аудиту як соціально-економічного інституту, його складові та їх ієрархічну підпорядкованість. Запропоновано концептуальні основи аудиторського забезпечення сталого розвитку на сільських територіях.

Монографія призначена для наукових співробітників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників суб’єктів аудиторської діяльності.

 

21 13_met_rek_z_roz

53 грн

Запропоновано методичні засади розвитку системи управління зрошуваним землеробством України на локальному рівні в умовах кліматичної кризи та зростаючої обмеженості природних ресурсів. Зокрема, рекомендовано напрями формування стійких об’єднань агроводокористувачів з метою залучення місцевих інвестицій для модернізації іригаційної інфраструктури, підвищення продуктивності поливної води та збереження агроеколандшафтів.

Підготовлено в межах виконання ПНД НААН на 2020 рік № 40.02.00.21.Пш. «Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку управління зрошуваним землеробством на локальному рівні», ДР № 0120U000137.

Розраховано на керівних працівників аграрної і водогосподарської сфер, науковців, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів аграрного спрямування.

   

Сторінка 9 з 35

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>