Видання ННЦ ІАЕ

18 43_modeliuvannia

45 грн.

Навчальний посібник містить необхідні теоретичні та методологічні засади моделювання економічного розвитку підприємств, які можуть використовуватися для проведення наукових досліджень на основі визначення складових економічної моделі, а також використання мультиплікативних способів інтегрального оцінювання. Проведена наукова розвідка спрямована на формування інноваційної стратегії наукових досліджень динаміки розвитку вітчизняних підприємств, що є базою для формування сучасної системи економічної безпеки національного господарства.

Навчальний посібник розрахований на науковців (у першу чергу аспірантів другого року навчання), економічних експертів та викладачів вищих навчальних закладів.

 

brendy

48 грн.

Висвітлено теоретико-методологічні аспекти формування продовольчих брендів на основі регіональних продуктів. Рекомендації сприятимуть виявленню, реєстрації та популяризації продуктів харчування, що можуть мати захищене географічне зазначення. Розраховано на працівників різного рівня управління АПК, аграрних товаровиробників, зокрема виробників регіональних продуктів, громадських активістів, науковців, аспірантів, викладачів та студентів.

   

18 60_teor_zas_rozv_zem

101 грн.

Висвітлено теоретичні засади ринкової трансформації земельних відносин у сільському господарстві. Розглянуто теоретико-методологічні особливості економічного регулювання земельних відносин та обґрунтовано теорію нормативної грошової оцінки земель. Проаналізовано сутність економічного обороту земель сільськогосподарського призначення. Представлено теорію розширеного відтворення родючості ґрунтів. Викладено основні теоретичні засади управління зрошуваним землеробством. Обґрунтовано теоретичні засади організаційно-економічного регулювання екологізації аграрного виробництва.

Розрахована на науковців, викладачів, студентів, керівників та фахівців аграрного сектору, представників громадських галузевих об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

18 26_invest_proekt

33 грн.

Викладено методичні підходи та особливості оцінки інвестиційних проектів створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.

На прикладі молочарського заготівельного-збутового кооперативу наведено зразковий інвестиційний проект його створення та забезпечення діяльності, а також рекомендації щодо розроблення аналогічних проектів.

Призначено для надання методичної і практичної допомоги фермерським та особистим селянським господарствам, які створюють або вже створили сільськогосподарський обслуговуючий кооператив та налагоджують його діяльність, а також сільським домогосподарствам, працівникам агроконсалтингу, дорадчих служб, наукових установ і освітніх закладів, іншим користувачам.

   

18 60_monitorynh

38 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні в цілому та по областях (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність»).

 

18 55_monitorynh

38 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні в цілому та по областях (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність»).

   

18 54_monitorynh

38 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні в цілому та по областях (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність»).

 

18 20_inn_inv_roz_mat


У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні та практичні аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств.

Досліджено розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств на сучасному етапі з урахуванням особливостей ресурсного потенціалу, сучасного стану процесу відтворення основних засобів, ролі матеріально-технічної бази у забезпеченні фінансово-господарської діяльності аграрних формувань. Запропоновано основні напрямки інноваційно-інвестиційного розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств з елементами державної підтримки.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств й органів управління аграрним сектором економіки.

   

ter hrom

144 грн.

Викладено інформаційно-аналітичні матеріали з питань стану і тенденцій формування об’єднаних територіальних громад в сільській місцевості України. Проаналізовано процеси об’єднання в територіальні громади за рядом показників в цілому та окремо за сільськими, селищними і міськими ОТГ. Представлено показники динаміки, структури, середніх та інтервальних величин кількості, площі і чисельності населення ОТГ по Україні та її регіонах. Окремим блоком висвітлено сільські населені пункти як складову об’єднаних територіальних громад.

Матеріали підготовлено за даними електронного ресурсу http://decentralization.gov.ua/gromada.

Видання розраховано на керівників і спеціалістів державних органів управління та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів для використання в умовах адміністративно-територіальної реформи.

 

18 roz_ryn_nas_oli

200 грн.

Висвітлено та обґрунтовано теоретико-методологічні засади і практичні рекомендації щодо формування та розвитку ринку насін¬ня олійних культур в Україні. Виконано дослідження з визначення оцінки вартості створення сорту (гібриду) олійних культур, роз¬роблено пропозиції щодо стратегії формування та розвитку ринку насіння олійних культур, надані рекомендації щодо вдосконалення наукового та правового забезпечення учасників насіннєвого ринку, вдосконалено концепцію розвитку вітчизняної сфери насінництва з метою підвищення ефективності виробництва та впровадження нових сортів і гібридів вітчизняної селекції.

Розрахована на науковців, аспірантів, студентів, керівників і спеціалістів аграрних формувань різної форми власності, фахівців галузі насінництва.

   

Сторінка 7 з 24

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>