22 12_spi_dii_mal_ta


У рекомендаціях відображені організаційно-правові аспекти спільної діяльності у формі простого товариства як можливої альтернативи сільськогосподарським кооперативам.

Розраховані на представників малого та середнього сільськогосподарського підприємництва, студентів, викладачів, наукових працівників, а також інших осіб зацікавлених в організації й здійсненні спільної діяльності господарських суб’єктів без створення юридичної особи.

Розроблені відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за темами: «Теоретико-методологічні засади інституціоналізації підприємництва для забезпечення сталого розвитку сільських територій» (номер державної реєстрації 0121U108392); «Забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств на засадах соціально-економічної інклюзивності та сталості» (номер державної реєстрації 0121U108397); «Забезпечення реалізації місії і функціональності галузевого інституту професійних бухгалтерів в умовах трансформації економічних служб аграрних підприємств» (номер державної реєстрації 0121U108393).

Спільна діяльність малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції як проста форма кооперації (у формі договору простого товариства): методичні рекомендації / Ю.О. Лупенко, М.Й Малік, О.Г. Шпикуляк та ін. К. : ННЦ «ІАЕ», 2022. 60 с.