Умовна (відкладена) акредитація відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295 (Додаток № 1 до протоколу засідання НАЗЯВО № 7 (57) від 26.03.2024 р.) - чинна до 26.03.2025 р.

 

7318 

 

 

 

 

 

 

 

Обов'язкові освітні компоненти
Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія" (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова іноземна мова" (англійська) (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова іноземна мова" (німецька) (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія, організація та технологія наукових досліджень" (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Статистичні методи моделювання і прогнозування діяльності підприємств" (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту" (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Організаційне проєктування підприємства" (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Управління міжнародним аграрним бізнесом" (2022 р.)
Робоча програма науково-педагогічної практики (2022 р.)
Вибіркові освітні компоненти
Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент організацій аграрного бізнесу" (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Управління якістю в агробізнесі" (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Економічне обґрунтування інноваційних рішень в менеджменті" (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні технології в наукових дослідженнях та менеджменті" (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Економічна безпека і стійкість підприємств" (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Фізіократичні доктрини в економічних дослідженнях" (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка розвитку та міжнародна інтеграція" (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна відповідальність сільськогосподарських підприємств та розвиток соціального капіталу" (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Управлінський облік: методи і моделі в системі менеджменту агропідприємств" (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Управління розвитком обліку, аналізу і аудиту на основі інноваційних IT-технологій" (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Ризик-менеджмент в оподаткуванні агроформувань" (2022 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність у науково-дослідній сфері" (2022 р.)

 

Обов'язкові освітні компоненти
Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія" (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова іноземна мова" (англійська) (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова іноземна мова" (німецька) (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія, організація та технологія наукових досліджень" (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Статистичні методи моделювання і прогнозування діяльності підприємств" (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту" (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Організаційне проєктування підприємства" (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Управління міжнародним аграрним бізнесом" (2023 р.)
Робоча програма науково-педагогічної практики (2023 р.)
Вибіркові освітні компоненти
Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент організацій аграрного бізнесу" (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Логістичний менеджмент" (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Економічне обґрунтування інноваційних рішень в менеджменті" (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні технології в наукових дослідженнях та менеджменті" (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Економічна безпека і стійкість підприємств" (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Фізіократичні доктрини в економічних дослідженнях" (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка розвитку та міжнародна інтеграція" (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна відповідальність сільськогосподарських підприємств та розвиток соціального капіталу" (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Управлінський облік: методи і моделі в системі менеджменту агропідприємств" (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Управління розвитком обліку, аналізу і аудиту на основі інноваційних IT-технологій" (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Ризик-менеджмент в оподаткуванні агроформувань" (2023 р.)
Робоча програма навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність у науково-дослідній сфері" (2023 р.)

 

 

 

 

Анкета опитування здобувачів щодо якості викладання навчальних дисциплін та змістовного наповнення освітньо-наукової програми "Менеджмент"
Результати опитування здобувачів щодо якості викладання навчальних дисциплін та змістовного наповнення освітньо-наукової програми "Менеджмент"
Анкета опитування здобувачів ступеня доктора філософії спеціальності 073 "Менеджмент" щодо виявлення рівня їх задоволеності освітнім середовищем, організаційною, освітньою, інформаційною, консультативною й соціальною підтримкою з боку ННЦ "ІАЕ"
Результати опитування здобувачів ступеня доктора філософії спеціальності 073 "Менеджмент" щодо виявлення рівня їх задоволеності освітнім середовищем, організаційною, освітньою, інформаційною, консультативною й соціальною підтримкою з боку ННЦ "ІАЕ"
Анкета опитування зовнішніх стейкхолдерів щодо якості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 073 "Менеджмент" в ННЦ "ІАЕ"
Анкета опитування здобувачів для визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності
Результати опитування здобувачів з визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності
Анкета опитування здобувачів вищої освіти щодо вирішення конфліктних ситуацій в ННЦ "Інститут аграрної економіки"
Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо вирішення конфліктних ситуацій в ННЦ "Інститут аграрної економіки"