Спеціалізована вчена рада Д 26.350.02 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки»

затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 6 червня 2022 року № 530.

 

Рада працює з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями:

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02