3543 

 

 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова іноземна мова" (англ.) (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова іноземна мова" (нім.) (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Державне регулювання економіки та бізнес-планування" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка розвитку та міжнародна інтеграція" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Статистичні методи прогнозування діяльності підприємств" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Моделювання соціально-економічних процесів" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Аграрна політика і земельні відносини" (2021)
Робоча програма з організації науково-педагогічної практики (2021)
Семінари з питань реєстрації прав інтелектуальної власності, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, управління науковими проектами та складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень
Вибіркові дисципліни:
Робоча програма навчальної дисципліни "Організація наукових досліджень розвитку аграрного ринку" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Роль підприємництва у розвитку сільських територій" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Регулювання зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Етапи і культура підприємництва" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна відповідальність сільськогосподарських підприємств та розвиток соціального капіталу" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Економічні ризики в аграрній економіці" (2021)
Робоча програма навчальної дисципліни "Аграрна інтеграція та продовольча безпека" (2021)

 

 

 

Анкета опитування здобувачів щодо якості викладання навчальних дисциплін та змістовного наповнення освітньої програми
Результати опитування здобувачів щодо якості викладання навчальних дисциплін та змістовного наповнення освітньої програми
Анкета опитування здобувачів щодо виявлення рівня їх задоволеності освітнім середовищем, організаційною, освітньою, інформаційною, консультативною, соціальною підтримкою з боку ННЦ "ІАЕ"
Результати опитування здобувачів щодо виявлення рівня їх задоволеності освітнім середовищем, організаційною, освітньою, інформаційною, консультативною, соціальною підтримкою з боку ННЦ "ІАЕ"
Анкета опитування здобувачів для визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності
Результати опитування здобувачів з визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності
Анкета опитування здобувачів вищої освіти щодо вирішення конфліктних ситуацій в ННЦ "Інститут аграрної економіки"
Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо вирішення конфліктних ситуацій в ННЦ "Інститут аграрної економіки"