22 22_for_ta_fun_int


Викладені результати науково–аналітичних оцінок формування та функціонування інтегрованих структур на засадах сталого розвитку сільських територій, одержані в рамках дослідної роботи відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» при виконанні теми «Теоретико-методологічні засади інституціоналізації підприємництва для забезпечення сталого розвитку сільських територій» (номер державної реєстрації 0121U108392), зокрема визначені особливості організації і результативність господарювання інтегрованих структур в умовах воєнного часу, окреслено пріоритетні завдання у контексті перспективи відновлення аграрного сектору економіки.

Дослідження виконано згідно з положеннями рішення Президії Національної академії аграрних наук України щодо розробки науково обґрунтованих рекомендацій з організаційно-економічного забезпечення формування інтегрованих структур на засадах сталого розвитку сільських територій (Постанова Президії НААН №13/01 від 29 червня 2022 р., протокол №13). Розробка розрахована на науковців, працівників органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва, підприємців.

Формування та функціонування інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України на засадах сталого розвитку сільських територій / [Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк, М. Й. Малік та ін.]; за. ред. О.Г. Шпикуляка Київ: ННЦ «ІАЕ», 2022. 52 с.