Затверджено наказом НААН
"Про затвердження Вченої ради
ННЦ "Інститут аграрної економіки"
від 5 грудня 2019 року № 416-к

із змінами згідно наказів НААН
від 16 серпня 2022 р. № 213-к,
від 18 жовтня 2022 р. № 271-к,
від 20 березня 2023 р. № 59-к
від 01 серпня 2023 р. № 210-к,
від 13 березня 2024 р. № 114-к

Голова Вченої ради Лупенко Юрій Олексійович, директор, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Заступник голови Вченої ради Пугачов Микола Іванович, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Вчений секретар Вченої ради Шпикуляк Олександр Григорович, учений секретар, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
Члени Вченої ради Бездушна Юлія Сергіївна, завідувачка відділу обліку та оподаткування, докторка економічних наук, професорка
Гайдуцький Андрій Павлович, завідувач відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук
Жук Валерій Миколайович, головний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Захарчук Олександр Васильович, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, керівник первинної профспілкової організації ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Заяць Віктор Мефодійович, старший науковий співробітника, в.о. завідувача відділу земельних відносин та природокористування, доктор економічних наук
Кісіль Микола Іванович, провідний науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Кропивко Максим Михайлович, заступник академіка-секретаря відділення аграрної економіки і продовольства НААН, доктор економічних наук, старший науковий співробітник (за згодою)
Малік Микола Йосипович, головний науковий співробітник відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Малік Лариса Миколаївна, завідувачка аспірантури, кандидатка економічних наук, старша наукова співробітниця
Мамчур Володимир Анатолійович, заступник директора з науково-інноваційного забезпечення, доктор економічних наук, старший дослідник
Мартинюк Максим Петрович, кандидат економічних наук
Нечипоренко Олександр Миколайович, заступник директора з наукової роботи – виконавчий директор Північного міжрегіонального наукового центру НААН, завідувач відділу економіки регіонального розвитку та прогнозування, доктор економічних наук, доцент, член-кореспондент НААН
Новіков Геннадій Володимирович, голова Громадської спілки "Аграрний союз України", кандидат технічних наук (за згодою)
Патика Наталія Іванівна, завідувачка відділу соціально-економічного розвитку сільських територій, докторка економічних наук, професорка
Саблук Петро Трохимович, доктор економічних наук, професор, академік НААН (за згодою)
Сало Інна Анатоліївна, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції, докторка економічних наук, старша наукова співробітниця
Столярчук Надія Миколаївна, старша наукова співробітниця відділу організації наукових досліджень та інноваційного розвитку, кандидатка економічних наук, старша дослідниця, голова ради молодих вчених
Тулуш Леонід Дмитрович, завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Федоров Микола Миколайович, головний науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
Ходаківська Ольга Василівна, заступниця директора з науково-проєктної роботи, докторка економічних наук, професорка, членкиня-кореспондентка НААН,
Хвесик Михайло Артемович, директор Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, академік НААН (за згодою)
Шпичак Олександр Михайлович, головний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку, доктор економічних наук, професор, академік НААН