Затверджено наказом НААН
"Про затвердження Вченої ради
ННЦ "Інститут аграрної економіки"
від 5 грудня 2019 року № 416-к

(із змінами згідно наказу НААН від 16 серпня 2022 р. № 213-к)

Голова Вченої ради Лупенко Юрій Олексійович, директор, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Заступник голови Вченої ради Пугачов Микола Іванович, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Вчений секретар Вченої ради Шпикуляк Олександр Григорович, учений секретар, завідувач відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
Члени Вченої ради Бездушна Юлія Сергіївна, завідувачка відділу обліку та оподаткування, докторка економічних наук, старша наукова співробітниця
Булавка Олексій Гаврилович, провідний науковий співробітник відділу соціально-економічного розвитку сільських територій, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Жук Валерій Миколайович, головний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Захарчук Олександр Васильович, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення, керівник первинної профспілкової організації ННЦ «Інститут аграрної економіки», доктор економічних наук, професор
Кісіль Микола Іванович, провідний науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Козак Мирослав Іванович, завідувач відділу організації наукових досліджень та інноваційного розвитку, кандидат економічних наук
Кропивко Михайло Федорович, головний науковий співробітник відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Кропивко Максим Михайлович, заступник академіка-секретаря відділення аграрної економіки і продовольства НААН, доктор економічних наук, старший науковий співробітник (за згодою)
Ксенофонтов Михайло Михайлович, завідувач відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Малік Микола Йосипович, головний науковий співробітник відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Малік Лариса Миколаївна, завідувачка аспірантури, кандидатка економічних наук, старша наукова співробітниця
Нечипоренко Олександр Миколайович, заступник директора з наукової роботи – виконавчий директор Північного міжрегіонального наукового центру НААН, завідувач відділу економіки регіонального розвитку та прогнозування, доктор економічних наук, доцент
Новіков Геннадій Володимирович, голова Громадської спілки "Аграрний союз України", кандидат технічних наук (за згодою)
Рябоконь Василь Петрович, головний науковий співробітник відділу соціально-економічного розвитку сільських територій, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Саблук Петро Трохимович, доктор економічних наук, професор, академік НААН (за згодою)
Сало Інна Анатоліївна, завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку, докторка економічних наук, старша наукова співробітниця
Столярчук Надія Миколаївна, старша наукова співробітниця відділу організації наукових досліджень та інноваційного розвитку, голова ради молодих вчених, кандидат економічних наук, старша дослідниця
Тулуш Леонід Дмитрович, завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Федоров Микола Миколайович, головний науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
Ходаківська Ольга Василівна, заступниця директора з науково-проєктної роботи, завідувачка відділу земельних відносин та природокористування, докторка економічних наук, професорка, членкиня-кореспондентка НААН,
Хвесик Михайло Артемович, директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», доктор економічних наук, професор, академік НААН (за згодою)
Шпичак Олександр Михайлович, головний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку, доктор економічних наук, професор, академік НААН