22 08_pro_vyr_sil_pro


Представлені матеріали прогнозу обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні, розробленого на підставі багаторічних досліджень Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з урахуванням фактичних даних про стан галузі на 01 червня 2022 року.

Здійснено порівняння прогнозних показників 2022 року з досягнутими обсягами виробництва продукції за попередні роки.

Може бути використаний при розробці стратегічних та поточних планів розвитку сільського господарства, прийняття відповідних управлінських рішень, розробці продуктових балансів по окремих видах сільськогосподарської продукції і продовольства, визначення перспективних напрямів та параметрів виробництва, можливих обсягів переробки сільськогосподарської продукції, її експорту та імпорту, а також при формуванні відповідних цін.

Розрахований на працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських професійних організацій, підприємців усіх рівнів, наукових працівників, викладачів, аспірантів, докторантів та всіх, хто цікавиться економічним розвитком аграрного виробництва.