sertyfikat 076

 

 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова іноземна мова" (англ.) (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова іноземна мова" (нім.) (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Підприємництво в аграрній сфері економіки" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Кооперація в сільському господарстві" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Торгівля і суб’єктивно-психологічні та етичні проблеми підприємництва" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Державне регулювання економіки та бізнес-планування" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Статистичні методи прогнозування діяльності підприємства" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Моделювання соціально-економічних процесів" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна відповідальність сільськогосподарських підприємств та розвиток соціального капіталу" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Правові засади підприємництва і біржова діяльність" (2020)
Вибіркові дисципліни:
Робоча програма навчальної дисципліни "Оплата праці і економіка аграрних підприємств" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Економічні ризики в аграрній економіці" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Економічна безпека і стійкість підприємств" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Роль підприємництва у розвитку сільських територій" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Етапи і культура підприємництва" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Правове регулювання і ліцензування підприємницької діяльності" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасні методи мережної та прямої торгівлі" (2020)
Робоча програма навчальної дисципліни "Загальні засади ведення біржових торгів та реєстрація угод" (2020)

 

 

 

Анкета опитування здобувачів щодо якості викладання навчальних дисциплін та змістовного наповнення освітньої програми та виявлення рівня їх задоволеності освітнім середовищем
Результати опитування здобувачів щодо якості викладання навчальних дисциплін та змістовного наповнення освітньої програми та виявлення рівня їх задоволеності освітнім середовищем
Анкета опитування роботодавців щодо якості та вдосконалення освітньої програми "Підприємництво в аграрній сфері економіки" за спеціальністю 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Результати опитування роботодавців щодо якості та вдосконалення освітньої програми "Підприємництво в аграрній сфері економіки" за спеціальністю 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Анкета опитування здобувачів для визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності
Результати опитування здобувачів з визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності
Анкета опитування здобувачів вищої освіти щодо вирішення конфліктних ситуацій в ННЦ "Інститут аграрної економіки"
Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо вирішення конфліктних ситуацій в ННЦ "Інститут аграрної економіки"