ПІБ здобувача: Томашук Ірина Олегівна
Тема дисертації: Фінансово-кредитне забезпечення розвитку підприємств аграрного сектору економіки
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
Дата та місце захисту: 23.04.24 о 10.00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Лупенко Юрій Олексійович, д.е.н., професор, в.о. директора, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки".
Склад разової ради: Голова ради: Андрос Світлана Вікторівна, д.е.н., доцент, провідний науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки";
рецензент: Радченко Оксана Дмитрівна, к.е.н., провідний науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки"(рецензія);
офіційний опонент: Вдовенко Лариса Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет (відгук);
офіційний опонент: Давиденко Надія Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри публічних фінансів, Державний податковий університет (відгук);
офіційний опонент: Непочатенко Олена Олександрівна, д.е.н., професор, ректор, Уманський національний університет садівництва (відгук).
Дисертація
Рішення разової ради Відеозапис засідання ради
Трансляція захисту дисертації

 

ПІБ здобувача: Панченко Ольга Дмитрівна
Тема дисертації: Розвиток управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 071 "Облік і оподаткування"
Дата та місце захисту: 19.02.2024 о 13.00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Проданчук Михайло Андрійович, д.е.н., доцент, п.н.с. відділу обліку та оподаткування, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки".
Склад разової ради: Голова ради: Жук Валерій Миколайович, д.е.н., професор, г.н.с. відділу обліку та оподаткування, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки";
рецензент: Шерстюк Олександр Леонідович, д.е.н., доцент, п.н.с. відділу обліку та оподаткування,  Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки"(рецензія);
рецензент: Бездушна Юлія Сергіївна, д.е.н., професор, завідувач відділу обліку та оподаткування, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"  (рецензія);
офіційний опонент: Садовська Ірина Борисівна, д.е.н.,  професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Волинський національний  університет  імені Лесі Українки (відгук);
офіційний опонент: Свиноус Іван Вікторович, д.е.н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Білоцерківський національний аграрний університет (відгук).
Дисертація
Рішення разової ради Відеозапис засідання ради
Відеозапис трансляції захисту дисертації

 

ПІБ здобувача: Маркевич Людмила Станіславівна
Тема дисертації: Облік і контроль виробництва органічної сільськогосподарської продукції рослинництва
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 071 "Облік і оподаткування"
Дата та місце захисту: 16.02.24 об 11.00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Бездушна Юлія Сергіївна, д.е.н., професор, завідувач відділу обліку та оподаткування, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки".
Склад разової ради: Голова ради: Жук Валерій Миколайович, д.е.н., професор, г.н.с. відділу обліку та оподаткування, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки";
рецензент: Жук Наталія Леонідівна, к.е.н., с.н.с., п.н.с. відділу обліку та оподаткування,  Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки"(рецензія);
офіційний опонент: Гуцаленко Любов Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування,  Національний університет біоресурсів і природокористування  (відгук);
офіційний опонент: Іщенко Яна Петрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, заступник директора  з наукової роботи Навчально-Наукового інституту економіки та управління, Вінницький національний аграрний університет (відгук);
офіційний опонент: Мороз Юлія Юзефівна, д.е.н., професор, професор кафедри національної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка" (відгук).
Дисертація
Рішення разової ради Відеозапис засідання ради
Відеозапис трансляції захисту дисертації

 

ПІБ здобувача: Русанюк Василь Васильович
Тема дисертації: Державне регулювання розвитку підприємництва в сільському господарстві України
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Дата та місце захисту: ____________ об ______ год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Малік Микола Йосипович, д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки".
Склад разової ради: Голова ради: Шпикуляк Олександр Григорович, д.е.н., професор, учений секретар, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки";
рецензент: Мамчур  Володимир Анатолійович, д.е.н., старший дослідник,  заступник директора з науково-інноваційного забезпечення, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки" (рецензія);
рецензент: Патика Наталія Іванівна, д.е.н., професор, завідувач відділу соціально-економічного розвитку сільських територій,  Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки" (рецензія);
офіційний опонент: Федун Ігор Леонідович, д.е.н., професор, професор професор кафедри світової економіки, Державний торговельно-економічний університет (відгук);
офіційний опонент: Шеленко Діана Іванівна, д.е.н., професор кафедри теоретичної і прикладної економіки, Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника  (відгук).
Дисертація
Рішення разової ради Відеозапис засідання ради
Трансляції захисту дисертації

 

ПІБ здобувача: Шендерівська Юлія Леонідівна
Тема дисертації: Функціональна трансформація професії бухгалтера
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 071 "Облік і оподаткування"
Дата та місце захисту: 24.01.2024 о 13.00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Попко Євгенія Юріївна, к.е.н., с.н.с. відділу обліку та оподаткування, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки".
Склад разової ради: Голова ради: Бездушна Юлія Сергіївна, д.е.н., с.н.с., завідувач відділу обліку та оподаткування, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" ;
рецензент: Шерстюк Олександр Леонідович, д.е.н., доцент, п.н.с. відділу обліку та оподаткування,  Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки" (рецензія);
рецензент: Остапчук Сергій Миколайович, к.е.н., с.н.с. відділу обліку та оподаткування, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"  (рецензія);
офіційний опонент: Василішин Станіслав Ігорович, д.е.н., доцент, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Державний біотехнологічний університет  (відгук);
офіційний опонент: Царук Наталія Георгіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокоритсування України "Ніжинський агротехнічний інститут" (відгук).
Дисертація
Рішення разової ради Відеозапис засідання ради
Відеозапис трансляції захисту дисертації

 

ПІБ здобувача: Просов В'ячеслав Миколайович
Тема дисертації: Розвиток ринку іпотеки в системі інвестицій України
Шифр та назва галузі знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки"
Код та назва спеціальності: 051 "Економіка"
Дата та місце захисту: 26.02.2024 року об 11.00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Студінська Галина Яківна, д.е.н., с.н.с. відділу організації наукових досліджень та інноваційного розвитку, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки".
Склад разової ради: Голова ради: Захарчук Олександр Васильович, д.е.н., професор, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки";
рецензент: Мацибора Тетяна Вікторівна, к.е.н., п.н.с. інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки"(рецензія);
офіційний опонент:
Горошкова Лідія Анатоліївна
, д.е.н., професор, професор кафедри екології, Національний університет "Києво-Могилянська академія" (відгук);
офіційний опонент:
Негода Юлія Володимирівна
, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України (відгук);
офіційний опонент:
Федун Ігор Леонідович
, д.е.н., професор, професор кафедри світової економіки, Державний торговельно-економічний університет (відгук).
Дисертація
Рішення разової ради Відеозапис засідання ради
Відеозапис трансляції захисту дисертації

 

ПІБ здобувача: Сусліков Андрій Олексійович
Тема дисертації: Управління ринковою капіталізацією корпоративних аграрних підприємств
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
Дата та місце захисту: 30.11.23 об 11.00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Пугачов Микола Іванович, д.е.н., професор, заступник директора з наукової роботи, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки".
Склад разової ради: Голова ради: Гуторов Андрій Олександрович, д.е.н., професор, г.н.с. відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки";
рецензент: Бездушна Юлія Сергіївна, д.е.н., с.н.с., завідувач відділу обліку та оподаткування, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки"(рецензія);
офіційний опонент: Власенко Тетяна Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та організації бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (відгук);
офіційний опонент: Лайко Олександр Іванович, д.е.н., професор, заступник директора з наукової роботи, Державна установа "Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України"  (відгук);
офіційний опонент: Мостова Анастасія Дмитрівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу, Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля" (відгук).
Дисертація
Рішення разової ради Відеозапис засідання ради
Відеозапис трансляції захисту дисертації

 

ПІБ здобувача: Шевчук Наталія Станіславівна
Тема дисертації: Інтегрована звітність в управлінні аграрними підприємствами
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 071 "Облік і оподаткування"
Дата та місце захисту: 10.08.2023 об 11.00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Проданчук Михайло Андрійович, д.е.н., доцент, провідний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки".
Склад разової ради: Голова ради: Жук Валерій Миколайович, д.е.н., професор, г.н.с. відділу обліку та оподаткування, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки";
рецензент: Шерстюк Олександр Леонідович, д.е.н., доцент, п.н.с. відділу обліку та оподаткування, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки"(рецензія);
рецензент: Попко Євгенія Юріївна, к.е.н., с.н.с. відділу обліку та оподаткування,  Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки" (рецензія);
офіційний опонент: Василішин Станіслав Ігорович, д.е.н., професор кафедри обліку, аудиту і оподаткування, Державний біотехнологічний університет (відгук);
офіційний опонент: Сокіл Олег Григорійович, д.е.н., професор, професор кафедри адміністративного і фінансового менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка" (відгук).
Дисертація
Рішення разової ради Відеозапис засідання ради
Відеозапис трансляції захисту дисертації

 

ПІБ здобувача: Кобилянський Максим Олегович
Тема дисертації: Регуляторні механізми розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 076 "Підприємництво та торгівля"
Дата та місце захисту: 22.06.2023 об 11-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Бечко Петро Кузьмич, к.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський  національний університет садівництва.
Склад разової ради: Голова ради: Малік Микола Йосипович, д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки";
рецензент: Мамчур  Володимир Анатолійович, д.е.н., старший науковий співробітник,  заступник директора з науково-інноваційного забезпечення, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки" (рецензія);
рецензент: Шпикуляк Олександр Григорович, д.е.н., професор, учений секретар,  Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки" (рецензія);
офіційний опонент: Краус Наталія Миколаївна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансвів та економіки, Київський  університет імені Бориса Грінченка (відгук);
офіційний опонент: Шеленко Діана Іванівна, д.е.н., професор кафедри теоретичної і прикладної економіки, Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника  (відгук).
Дисертація
Рішення разової ради Відеозапис засідання ради
Відеозапис трансляції захисту дисертації

 

ПІБ здобувача: Єфімцева Людмила Олексіївна
Тема дисертації: Розвиток ринку агротехнологічних послуг
Шифр та назва галузі знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки"
Код та назва спеціальності: 051 "Економіка"
Дата та місце захисту: 25.05.2023 о 10-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Могилова Марина Михайлівна, д.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом, Національний університет  "Києво-Могилянська академія".
Склад разової ради: Голова ради: Захарчук Олександр Васильович, д.е.н., професор, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки";
рецензент: Вишневецька Оксана Василівна, к.е.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення,  Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки" (рецензія);
рецензент: Навроцький Ярослав Федорович, к.е.н., старший науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки" (рецензія);
офіційний опонент: Петров Вадим Миколайович, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування, Державний біотехнологічний університет  (відгук);
офіційний опонент: Добіжа Наталія Володимирівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національногоу університету (відгук).
Дисертація
Рішення разової ради Відеозапис засідання ради
Відеозапис трансляції захисту дисертації

 

ПІБ здобувача: Лукова Ольга Степанівна
Тема дисертації: Облік фінансових інструментів та його експертна верифікація
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 071 "Облік і оподаткування"
Дата та місце захисту: 26.01.2023 о 10-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Попко Євгенія Юріївна, к.е.н., с.н.с відділу обліку та оподаткування, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки"
Склад разової ради: Голова ради: Жук Валерій Миколайович, д.е.н., професор, г.н.с. відділу обліку та оподаткування, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки";
рецензент: Шерстюк Олександр Леонідович, д.е.н., доцент, п.н.с. відділу обліку та оподаткування, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки" (рецензія);
рецензент: Бездушна Юлія Сергіївна, д.е.н., с.н.с., завідувач відділу обліку та оподаткування, Національний науковий центр  "Інститут аграрної економіки" (рецензія);
офіційний опонент: Петрук Олександр Михайлович, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів і цифрової економіки, Державний університет "Житомирська політехніка" (відгук);
офіційний опонент: Стельмах Наталія Євгенівна, к.е.н., доцент кафедри аудиту, ДВНЗ "Київський національний університет імені Вадима Гетьмана" (відгук).
Дисертація
Рішення разової ради Відеозапис засідання ради
Відеозапис трансляції захисту дисертації

 

ДФ 26.350.008
ПІБ здобувача: Алєксєєва Ольга Вікторівна
Тема дисертації: Розвиток аграрного підприємництва у формуванні інституційного механізму зайнятості населення
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Прийняття дисертації до розгляду: 29.10.2021
Дата та місце захисту: 10.12.2021 о 11-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Шпикуляк Олександр Григорович, д.е.н., професор, член-кореспондент НААН, учений секретар, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
Опоненти: Шеленко Діана Іванівна, д.е.н., доцент, професор кафедри теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (відгук)
Яців Ігор Богданович, д.е.н., доцент, проректор з наукової роботи, Львівський національний аграрний університет (відгук)
Наказ МОН від 26.10.2021 № 1136 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Наказ про видачу диплома
Звукозапис засідання ради Відеозапис засідання ради

 

ДФ 26.350.007
ПІБ здобувача: Шаповал Богдан Сергійович
Тема дисертації: Розвиток експорту агропродовольчої продукції
Шифр та назва галузі знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки"
Код та назва спеціальності: 051 "Економіка"
Прийняття дисертації до розгляду: 26.03.2021
Дата та місце захисту: 18.05.2021 о 11-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Саблук Віталій Петрович, к.е.н., с.н.с., член Громадської організації "Незалежне експертне агенство"
Опоненти: Коваленко Ольга Володимирівна, д.е.н., с.н.с., заступник завідувача відділу економічних досліджень, інноваційного провайдингу та зовнішніх зв'язків, Інститут продовольчих ресурсів НААН (відгук)
Карасьова Наталія Анатоліївна, д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв (відгук)
Наказ МОН від 19.03.2021 № 342 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Наказ про видачу диплома
Звукозапис засідання ради Відеозапис засідання ради

 

ДФ 26.350.006
ПІБ здобувача: Чимош Катерина Станіславівна
Тема дисертації: Адаптивне управління транспортною логістикою в підприємствах сільського господарства
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 073 "Менеджмент"
Прийняття дисертації до розгляду: 26.03.2021
Дата та місце захисту: 27.04.2021 об 10-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Забуранна Леся Валентинівна, д.е.н., професор, народний депутат України
Опоненти: Величко Олександр Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет  (відгук)
Колодійчук Володимир Анатолійович, д.е.н.,професор, професор кафедри менеджменту, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (відгук)
Наказ МОН від 19.03.2021 № 342 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Наказ про видачу диплома
Звукозапис засідання ради Відеозапис засідання ради

 

ДФ 26.350.005
ПІБ здобувача: Черешневий Олександр Ігорович
Тема дисертації: Облік необоротних матеріальних активів в бюджетних установах
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 071 "Облік і оподаткування"
Прийняття дисертації до розгляду: 26.03.2021
Дата та місце захисту: 27.04.2021 о 13-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Здирко Наталія Григорівна, д.е.н., доцент, декан факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету
Опоненти: Кафка Софія Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткувння, Інститут економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технологічного університету нафти і газу (відгук)
Сисюк Світлана Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Західноукраїнський національний університет (відгук)
Наказ МОН від 19.03.2021 № 342 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Наказ про видачу диплома
Звукозапис засідання ради Відеозапис засідання ради

 

ДФ 26.350.004
ПІБ здобувача: Хіоні Георгій Олександрович
Тема дисертації: Управління ефективністю інвестицій у придбання і модернізацію майнових об'єктів агробізнесу
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 073 "Менеджмент"
Прийняття дисертації до розгляду: 26.03.2021
Дата та місце захисту: 28.04.2021 об 13-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Кісіль Микола Іванович, к.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного науковго центру "Інститут аграрної економіки"
Опоненти: Резнік Надія Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту імені професора Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування (відгук)
Сахацький Микола Павлович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури (відгук)
Наказ МОН від 19.03.2021 № 342 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Наказ про видачу диплома
Звукозапис засідання ради Відеозапис засідання ради

 

ДФ 26.350.003
ПІБ здобувача: Вдовенко Ірина Сергіївна
Тема дисертації: Фінансові механізми розвитку підприємств аграрного сектора економіки
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
Прийняття дисертації до розгляду: 30.03.2021
Дата та місце захисту: 18.05.2021 о 14-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Лупенко Юрій Олексійович, д.е.н., професор, директор Національного науковго центру "Інститут аграрної економіки"
Опоненти: Непочатенко Олена Олександрівна, д.е.н., професор, Уманський національний університет садівництва (відгук)
Трусова Наталія Вікторівна, д.е.н., професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (відгук)
Наказ МОН від 19.03.2021 № 342 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду  
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Наказ про видачу диплома
Звукозапис засідання ради Відеозапис засідання ради

 

ДФ 26.350.002
ПІБ здобувача: Потійко Світлана Віталіївна
Тема дисертації: Обліково-аналітичне забезпечення страхування сільськогосподарських підприємств
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 071 "Облік і оподаткування"
Прийняття дисертації до розгляду: 23.10.2020
Дата та місце захисту: 27.11.2020 об 11-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Бездушна Юлія Сергіївна, к.е.н., с.н.с., завідувач відділу обліку та оподаткування Національного науковго центру "Інститут аграрної економіки"
Опоненти: Легенчук Сергій Федорович, д.е.н., професор, ДУ «Житомирська політехніка» (відгук)
Жураковська Ірина Володимирівна, к.е.н., доцент, Луцький національний технічний університет (відгук)
Наказ МОН від 21.10.2020 № 1287 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів МОН від 18.08.2020 № 1064 та від 28.09.2020 № 1198 Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Наказ про видачу диплома
Звукозапис засідання ради Відеозапис засідання ради

 

ДФ 26.350.001
ПІБ здобувача: Гершман Юрій Валерійович
Тема дисертації: Облік і контроль оподаткування сільськогосподарських товаровиробників
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 071 "Облік і оподаткування"
Прийняття дисертації до розгляду: 26.10.2020
Дата та місце захисту: 11.12.2020 об 11-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Бездушна Юлія Сергіївна, к.е.н., с.н.с., завідувач відділу обліку та оподаткування Національного науковго центру "Інститут аграрної економіки"
Опоненти: Сокіл Олег Григорійович, д.е.н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (відгук)
Лаговська Олена Адамівна, д.е.н., професор, ДУ «Житомирська політехніка» (відгук)
Наказ МОН від 21.10.2020 № 1287 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів МОН від 18.08.2020 № 1064 та від 28.09.2020 № 1198 Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Наказ про видачу диплома
Звукозапис засідання ради Відеозапис засідання ради