ДФ 26.650.001
ПІБ здобувача: Гершман Юрій Валерійович
Тема дисертації: Облік і контроль оподаткування сільськогосподарських товаровиробників
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 071 "Облік і оподаткування"
Прийняття дисертації до розгляду: 26.10.2020
Дата та місце захисту: 11.12.2020 об 11-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Бездушна Юлія Сергіївна, к.е.н., с.н.с., завідувач відділу обліку та оподаткування Національного науковго центру "Інститут аграрної економіки"
Опоненти: Сокіл Олег Григорійович, д.е.н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (відгук)
Лаговська Олена Адамівна, д.е.н., професор, ДУ «Житомирська політехніка» (відгук)
Наказ МОН від 21.10.2020 № 1287 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів МОН від 18.08.2020 № 1064 та від 28.09.2020 № 1198 Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
Звукозапис засідання ради Відеозапис засідання ради

 

ДФ 26.650.002
ПІБ здобувача: Потійко Світлана Віталіївна
Тема дисертації: Обліково-аналітичне забезпечення страхування сільськогосподарських підприємств
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 071 "Облік і оподаткування"
Прийняття дисертації до розгляду: 23.10.2020
Дата та місце захисту: 27.11.2020 об 11-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Бездушна Юлія Сергіївна, к.е.н., с.н.с., завідувач відділу обліку та оподаткування Національного науковго центру "Інститут аграрної економіки"
Опоненти: Легенчук Сергій Федорович, д.е.н., професор, ДУ «Житомирська політехніка» (відгук)
Жураковська Ірина Володимирівна, к.е.н., доцент, Луцький національний технічний університет (відгук)
Наказ МОН від 21.10.2020 № 1287 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів МОН від 18.08.2020 № 1064 та від 28.09.2020 № 1198 Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
Звукозапис засідання ради Відеозапис засідання ради