ДФ 26.350.007
ПІБ здобувача: Шаповал Богдан Сергійович
Тема дисертації: Розвиток експорту агропродовольчої продукції
Шифр та назва галузі знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки"
Код та назва спеціальності: 051 "Економіка"
Прийняття дисертації до розгляду: 26.03.2021
Дата та місце захисту: 18.05.2021 о 11-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Саблук Віталій Петрович, к.е.н., с.н.с., член Громадської організації "Незалежне експертне агенство"
Опоненти: Коваленко Ольга Володимирівна, д.е.н., с.н.с., заступник завідувача відділу економічних досліджень, інноваційного провайдингу та зовнішніх зв'язків, Інститут продовольчих ресурсів НААН (відгук)
Карасьова Наталія Анатоліївна, д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв (відгук)
Наказ МОН від 19.03.2021 № 342 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Наказ про видачу диплома
Звукозапис засідання ради Відеозапис засідання ради

 

ДФ 26.350.006
ПІБ здобувача: Чимош Катерина Станіславівна
Тема дисертації: Адаптивне управління транспортною логістикою в підприємствах сільського господарства
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 073 "Менеджмент"
Прийняття дисертації до розгляду: 26.03.2021
Дата та місце захисту: 27.04.2021 об 10-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Забуранна Леся Валентинівна, д.е.н., професор, народний депутат України
Опоненти: Величко Олександр Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет  (відгук)
Колодійчук Володимир Анатолійович, д.е.н.,професор, професор кафедри менеджменту, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (відгук)
Наказ МОН від 19.03.2021 № 342 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Наказ про видачу диплома
Звукозапис засідання ради Відеозапис засідання ради

 

ДФ 26.350.005
ПІБ здобувача: Черешневий Олександр Ігорович
Тема дисертації: Облік необоротних матеріальних активів в бюджетних установах
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 071 "Облік і оподаткування"
Прийняття дисертації до розгляду: 26.03.2021
Дата та місце захисту: 27.04.2021 о 13-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Здирко Наталія Григорівна, д.е.н., доцент, декан факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету
Опоненти: Кафка Софія Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткувння, Інститут економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технологічного університету нафти і газу (відгук)
Сисюк Світлана Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Західноукраїнський національний університет (відгук)
Наказ МОН від 19.03.2021 № 342 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Наказ про видачу диплома
Звукозапис засідання ради Відеозапис засідання ради

 

ДФ 26.350.004
ПІБ здобувача: Хіоні Георгій Олександрович
Тема дисертації: Управління ефективністю інвестицій у придбання і модернізацію майнових об'єктів агробізнесу
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 073 "Менеджмент"
Прийняття дисертації до розгляду: 26.03.2021
Дата та місце захисту: 28.04.2021 об 13-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Кісіль Микола Іванович, к.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного науковго центру "Інститут аграрної економіки"
Опоненти: Резнік Надія Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту імені професора Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування (відгук)
Сахацький Микола Павлович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури (відгук)
Наказ МОН від 19.03.2021 № 342 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Наказ про видачу диплома
Звукозапис засідання ради Відеозапис засідання ради

 

ДФ 26.350.003
ПІБ здобувача: Вдовенко Ірина Сергіївна
Тема дисертації: Фінансові механізми розвитку підприємств аграрного сектора економіки
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
Прийняття дисертації до розгляду: 30.03.2021
Дата та місце захисту: 18.05.2021 о 14-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Лупенко Юрій Олексійович, д.е.н., професор, директор Національного науковго центру "Інститут аграрної економіки"
Опоненти: Непочатенко Олена Олександрівна, д.е.н., професор, Уманський національний університет садівництва (відгук)
Трусова Наталія Вікторівна, д.е.н., професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (відгук)
Наказ МОН від 19.03.2021 № 342 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду  
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Наказ про видачу диплома
Звукозапис засідання ради Відеозапис засідання ради

 

ДФ 26.350.002
ПІБ здобувача: Потійко Світлана Віталіївна
Тема дисертації: Обліково-аналітичне забезпечення страхування сільськогосподарських підприємств
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 071 "Облік і оподаткування"
Прийняття дисертації до розгляду: 23.10.2020
Дата та місце захисту: 27.11.2020 об 11-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Бездушна Юлія Сергіївна, к.е.н., с.н.с., завідувач відділу обліку та оподаткування Національного науковго центру "Інститут аграрної економіки"
Опоненти: Легенчук Сергій Федорович, д.е.н., професор, ДУ «Житомирська політехніка» (відгук)
Жураковська Ірина Володимирівна, к.е.н., доцент, Луцький національний технічний університет (відгук)
Наказ МОН від 21.10.2020 № 1287 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів МОН від 18.08.2020 № 1064 та від 28.09.2020 № 1198 Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Наказ про видачу диплома
Звукозапис засідання ради Відеозапис засідання ради

 

ДФ 26.350.001
ПІБ здобувача: Гершман Юрій Валерійович
Тема дисертації: Облік і контроль оподаткування сільськогосподарських товаровиробників
Шифр та назва галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"
Код та назва спеціальності: 071 "Облік і оподаткування"
Прийняття дисертації до розгляду: 26.10.2020
Дата та місце захисту: 11.12.2020 об 11-00 год., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 317 (конференц-зал)
Науковий керівник: Бездушна Юлія Сергіївна, к.е.н., с.н.с., завідувач відділу обліку та оподаткування Національного науковго центру "Інститут аграрної економіки"
Опоненти: Сокіл Олег Григорійович, д.е.н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (відгук)
Лаговська Олена Адамівна, д.е.н., професор, ДУ «Житомирська політехніка» (відгук)
Наказ МОН від 21.10.2020 № 1287 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів МОН від 18.08.2020 № 1064 та від 28.09.2020 № 1198 Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Наказ про видачу диплома
Звукозапис засідання ради Відеозапис засідання ради