Видання ННЦ ІАЕ

23 32_sil_koo_teo_met


Метою цього видання є надання практичної допомоги особистим селянським господарствам, які вже працюють в сільському господарстві, або мають намір створити сімейне фермерське господарство після закінчення воєнних дій і долучитись до організації сільськогосподарського кооперативу. Воно містить інформацію щодо організації нового кооперативу з урахуванням особливостей та інтересів учасників бойових дій і ветеранів війни.

Викладено алгоритм створення сільськогосподарського кооперативу, показано можливості, якими можуть скористатися потенційні члени кооперативу, представлені законодавчі та юридичні акти та інформаційні матеріали у сфері сільськогосподарської кооперації.

Може бути використано фахівцями місцевих і державних органів влади, органами місцевого самоврядування, сільськогосподарськими дорадчими службами, викладачами та студентами навчальних закладів, а також у роботі громадських організацій.

 

2023 43_pozv_ta_regu_pidp


ISBN 978-966-669-584-3

Метою цього видання є розкриття теоретичних засад розвитку та регулювання аграрного підприємництва в інституційному механізмі ринку, організаційно-правових форм господарювання в інституційному механізмі державного регулювання розвитку аграрного підприємництва. Обґрунтовано механізми ринкової і державної регуляторної координації інноваційного розвитку аграрного підприємництва, окреслено розвиток несільськогосподарського бізнесу на селі та державного регулювання забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства України.

 

 

 

   

23 27_kongres


Розвиток аграрного сектору та сільських територій в умовах воєнного часу й повоєнного відновлення України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 28 вер. 2023 р. / Редкол.: Ю. О. Лупенко, М. І Пугачов, О. М. Нечипоренко та ін. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2023. 220 с.

ISBN 978-966-669-574-4

Матеріали Вісімнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції присвячені розвитку аграрного сектору та сільських територій в умовах воєнного часу й повоєнного відновлення України. Запропоновано інноваційні напрями розвитку аграрного виробництва та продовольчого забезпечення в умовах правового режиму воєнного стану та після його скасування. Розкрито складники соціально-еколого-економічного механізму відновлення аграрного потенціалу на деокупованих територіях з дотриманням принципів сталого сільського розвитку. Визначено ринкові інструменти підвищення стресостійкості агропродовольчого сектору з урахуванням статусу України як кандидата в члени в Євросоюзу, глобалізації факторів виробництва та агропродовольчих ринків.

Видання розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників, керівників та фахівців виробничих компаній, службовців державних органів управління й органів місцевого самоврядування, здобувачів вищої освіти та широкий загал читачів.

Матеріали видано в авторській редакції. Відповідальність за зміст матеріалів несуть безпосередньо автори.

 

2023 48_zbi_tez_dop_vse_tytul_


Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукове забезпечення становлення та розвитку фермерського руху в Україні" з нагоди 85-ї річниці від дня народження відомого українського вченого доктора економічних наук, професора, академіка НААН Месель-Веселяка Віктора Яковича (5 вересня 2023 року). Київ : ННЦ «ІАЕ», 2023 – 244 с.

ISBN 978-966-669-587-4

Метою цього видання є розкриття теоретичних засад розвитку та регулювання аграрного підприємництва в інституційному механізмі ринку, організаційно-правових форм господарювання в інституційному механізмі державного регулювання розвитку аграрного підприємництва. Обґрунтовано механізми ринкової і державної регуляторної координації інноваційного розвитку аграрного підприємництва, окреслено розвиток несільськогосподарського бізнесу на селі та державного регулювання забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства України.

   

23 28_pid_dii_v_ahr


Результати аналітичної оцінки формування та функціонування підприємницьких структур на селі отримані в рамках досліджень відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» при виконанні науково-дослідних робіт за напрямами: «Теоретико-методологічні засади інституціоналізації підприємництва для забезпечення сталого розвитку сільських територій» (номер державної реєстрації 0121U108392).

Розраховано на науковців, працівників органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва.

 

23 13_roz_sil_koo_v


Викладені результати теоретико-аналітичної оцінки засад формування, тенденцій розвитку та функціонування форм організації господарської діяльності на селі на основі кооперації та інтеграції в умовах воєнного стану з окресленням перспективи післявоєнної відбудови аграрної економіки.

Дослідження виконано в рамках прикладної тематики відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» на 2021 – 2023 рр: «Теоретико-методологічні засади інституціоналізації підприємництва для забезпечення сталого розвитку сільських територій» (номер державної реєстрації 0121U108392). Розраховано на науковців, працівників освітніх закладів, органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва.

   

23 02_pro_vyr_sil_pro


Викладено матеріали прогнозу обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та розрахунок вартості валової продукції сільського господарства України у 2023 році.

Наведено порівняння прогнозних показників 2023 року з досягнутими обсягами виробництва у попередні роки.

Розраховано на фахівців державних й регіональних органів управління агропромисловим розвитком, сільськогосподарських підприємств, господарських об’єднань, громадських організацій науковців, експертів.

Може бути використаний при плануванні виробництва та визначенні обсягів переробки сільськогосподарської продукції, експорту й імпорту, при формуванні цін на неї, для оцінки перспектив розвитку аграрного бізнесу.

 

2022 strategiya


Стратегію розвитку підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення аграрної економіки України розроблено в рамках досліджень відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” при виконанні науководослідних робіт за напрямами: „Теоретико-методологічні засади інституціоналізації підприємництва для забезпечення сталого розвитку сільських територій” (номер державної реєстрації 0121U108392);

„Забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств на засадах соціально-економічної інклюзивності та сталості” (номер державної реєстрації 0121U108397). Розраховано на науковців, працівників органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва.

Стратегія розвитку підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення аграрної економіки України / [Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк та ін. Київ: ННЦ „ІАЕ”, 2022. 32 с.

   

22 22_for_ta_fun_int


Викладені результати науково–аналітичних оцінок формування та функціонування інтегрованих структур на засадах сталого розвитку сільських територій, одержані в рамках дослідної роботи відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» при виконанні теми «Теоретико-методологічні засади інституціоналізації підприємництва для забезпечення сталого розвитку сільських територій» (номер державної реєстрації 0121U108392), зокрема визначені особливості організації і результативність господарювання інтегрованих структур в умовах воєнного часу, окреслено пріоритетні завдання у контексті перспективи відновлення аграрного сектору економіки.

Дослідження виконано згідно з положеннями рішення Президії Національної академії аграрних наук України щодо розробки науково обґрунтованих рекомендацій з організаційно-економічного забезпечення формування інтегрованих структур на засадах сталого розвитку сільських територій (Постанова Президії НААН №13/01 від 29 червня 2022 р., протокол №13). Розробка розрахована на науковців, працівників органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва, підприємців.

Формування та функціонування інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України на засадах сталого розвитку сільських територій / [Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк, М. Й. Малік та ін.]; за. ред. О.Г. Шпикуляка Київ: ННЦ «ІАЕ», 2022. 52 с.

 

2022 31_pra_pos_sim_mol


ISBN 978-966-669-565-2

Посібник містить практичні рекомендації щодо організації виробництва на сімейній молочній фермі у paмках проєкту «Сімейні молочні ферми».

   

Сторінка 1 з 31

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>