Видання ННЦ ІАЕ

17 9173_soc_ekon


В монографії розглянуто теоретичні підходи до визначення соціоекономіки та її впливу на формування показників ефективності розвитку тваринництва. Розроблено науково-методичний підхід до кількісної оцінки внутрішньої соціальної ефективності виробництва продукції. Здійснено теоретико-методологічне дослідження процесів інноваційного розвитку тваринництва та оцінки соціально-економічної ефективності їх реалізації. Проаналізовано сучасний стан та виявлені основні тенденції розвитку тваринництва в сільськогосподарських підприємствах. Визначено пріоритетні напрями підвищення соціально-економічної ефективності інноваційно-орієнтованого тваринництва.

Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам і студентам аграрних навчальних закладів, керівникам і спеціалістам органів державного і господарського управління агропромисловим комплексом.

 

perspektyvy ta mozhlyvi ryzyky rozvytku

25 грн.

Перспективи та можливі ризики розвитку сільського господарства України у 2017 році: науково-аналітичний прогноз / [Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов, В.Я. Месель-Веселяк та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугачова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2017. – 32 с.

Науково-аналітичний прогноз розвитку сільського господарства України у 2017 році підготовлено науковцями Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Прогноз охоплює питання виробництва сільськогосподарської продукції, сільського підприємництва і кооперації, матеріально-технічного і кредитного забезпечення та інвестицій у сільське господарство, страхового захисту й соціального розвитку сільських територій тощо. Наведено прогнози щодо загальної економічної ситуації та споживання агропродовольчих товарів.

Розраховано на науковців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва.

 

 

 

   

2017 upravlinnya produktyvnistuy

27 грн.
Розкрито сутність системи індикаторів і характеристик продуктивності, які в сукупності відображають економічну категорію результативності.

 

Запропоновано концепцію управління продуктивністю на основі її планування, вимірювання, оцінки, контролю та підвищення.

Розраховано на науковців, керівників і спеціалістів сільського господарства, викладачів та студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю.

 

17 32_tsi_na_pro_ros


Висвітлено теоретико-методологічні засади цінового механізму та особливості його прояву у галузі рослинництва, зокрема особливу увагу приділено рентному фактору у формуванні цін на продукцію рослинництва. Досліджено фізіократичний напрям в розвитку теоретичних, методологічних та практичних підходів ціноутворення, проаналізовано відмінності у механізмі формування цін у різних економічних системах, виявлено його особливості для експортоорієнтованої та неекспортоорієнтованої продукції рослинництва в сучасних умовах, запропоновано науково-обгрунтоване розв'язання важливої проблеми цінової стабілізації на внутрішньому ринку продукції рослинництва, викладено перспективи подальшого розвитку цінового механізму на продукцію рослинництва.

Розрахована на науковців, аспірантів, керівників і спеціалістів органів управління аграрним сектором економіки.

   

metod rekom

25 грн.

Викладено та обґрунтовано сутність, процеси формування системи кооперативних відносин та інформаційне забезпечення діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Розглянуто питання організації структури внутрішньокоопе-ративних відносин. Методичні рекомендації спрямовані на практичне застосування в управлінській діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Рекомендовано для фахівців у галузі економіки агропромислового виробництва, службовців органів державної влади, науковців, аспірантів та студентів.

 

Vytraty ta_efektyvnist_vyrobnytstva_produktsiyi_v_silskohospodarskykh_pidpryyemstvakh_v10_small

220 грн.

Висвітлено методичний підхід до здійснення щорічного моніторингу витрат і ефективності виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах, проведено структурно-аналітичний огляд витрат на виробництво-реалізацію продукції у регіональному розрізі, здійснено оцінку рівня прибутковості, рентабельності у взаємозв’язку із зміною цін на ресурси, споживані у виробництві, та розраховано прогнозні рівні собівартості продукції, як мінімально допустимого рівня ціни.

У підготовці матеріалу використано дані Державної служби статистики України та результати наукових досліджень відділу ціноутворення, кон’юнктури та інфраструктури ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

Розрахована на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців.

   

strategichni napryamky rozvytku sg vyrobnyctva Ukraine

На основі розробленої методики стратегічного прогнозування, здійснено аналіз розвитку виробництва сільськогосподарської продукції за 2010-2014 роки і розраховано прогнозні показники на 2025 рік.

Може бути використана у роботі Міністерства аграрної політики та продовольства України, головних управлінь сільського господарства й продовольства областей, у навчальному процесі вищих сільськогосподарських навчальних закладах країни.

 

 

prognoz sobivartosti 2016 lystopadПрогноз собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України на 2016 рік: методика і розрахунки (листопад 2016 року) / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.], за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ „ІАЕ”, 2016. – 51 с.

Викладено методику прогнозу собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України. Здійснено розрахунки прогнозу цих показників у 2016 році з урахуванням стану збирання сільськогосподарських культур за даними Державної служби статистики України на 1 жовтня 2016 року, стану тваринництва (ф. № 24-сг) та реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами (форма № 21-заг) за 9 місяців 2016 року. За пропонованою методикою такі розрахунки можна здійснювати у регіонах і адміністративних районах України та безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах.

   

formuvannya zbutovoyi politykyВизначено економічну сутність інновацій і технологій та зміст інноваційно-технологічної діяльності, інноваційно-технологічного розвитку й інноваційно-технологічного забезпечення. Проаналізовано розвиток економіки на засадах послідовної зміни технологічних укладів. Обґрунтовано взаємозв’язок економічного і соціального прогресу. Розкрито вплив технології на систему економічних відноси, підходи до оцінювання інноваційно-технологічної діяльності. Розглянуто методологічні принципи інноваційного шляху економічного розвитку, вимоги до сучасних технологій, види оцінки ефективності технологій аграрної сфери економіки. З’ясовано стратегічні завдання формування інноваційно-інвестиційної моделі держави. Виявлено механізм прояву закону періодичного інноваційного оновлення. Встановлено етапи технологічного розвитку аграрної сфери економіки, економічну, енергетичну та екологічну ефективність технологій. Запропоновано пріоритетні напрями управління інноваційно-технологічним розвитком, концептуальну модель та схему дії механізму інноваційної системи аграрної сфери економіки.

 

2016 mesel_prognoz_cr

Здійснено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2016 році.

Порівняно прогнозні показники 2016 року з досягнутими обсягами за 2014-2015 роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, її експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

   

Сторінка 8 з 20

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>