Видання ННЦ ІАЕ

21 38_ana_pot_kon_ryn

54 грн

Видання, підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». охоплює аналіз кон'юнктури ринку молока і продуктів його переробки. Представлена пропозиція на ринку молочної продукції, а це виробництво молока (за винятком спожитого у натуральному виробництві) та імпорт; попит на молоко: споживання, витрати на корм худобі, експорт, а також цінову ситуацію: ціни реалізації, закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні ціни, як на молоко так і на основні види продукції його переробки.

При підготовці науково-аналітичного видання використовувалися матеріали періодичної звітності Державної служби статистики України, Міністерства економіки України та НДІ «Украгропромпродуктивність».

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

 

21 37_ana_pot_kon_ryn

40 грн

Видання, підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». охоплює аналіз кон'юнктури ринку яєць і продуктів їх переробки. Представлена пропозиція на ринку курячих яєць, а це виробництво яєць (за винятком спожитих у натуральному виробництві) та імпорт; попит на яйця: споживання, витрати на корм худобі, експорт, а також цінову ситуацію: ціни реалізації, оптово-відпускні та роздрібні ціни на яйця за їх категоріями.

При підготовці науково-аналітичного видання використовувалися матеріали періодичної звітності Державної служби статистики України, Міністерства економіки України та НДІ «Украгропромпродуктивність».

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

   

21 43_ana_zab_kap_inv


У монографії досліджено еволюцію поняття «капітальні інвестиції» в сільськогосподарських підприємствах у системі бухгалтерського обліку. Удосконалено порядок формування та принципи відображення вартості капітальних інвестицій у звітності підприємств. Визначено вплив інституціонального забезпечення на стан і розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності. Оптимізовано бухгалтерський облік об’єктів капітальних інвестицій з метою підвищення точності та аналітичності облікової інформації. Запропоновано підходи до відображення в обліку основних власних джерел забезпечення капітальних інвестицій. Уточнено порядок оцінки та обліку капітальних інвестицій в сільськогосподарських підприємствах з урахуванням галузевих особливостей. Сформовано методологічні підходи щодо облікової політики капітальних інвестицій на сільськогосподарському підприємстві. Враховуючи галузеві особливості, доповнено методику аналізу показників інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано підходи для визначення потреби в капітальних інвестиціях на оновлення засобів виробництва.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам, професійним організаціям, науковцям, викладачам, керівникам, практикуючим бухгалтерам та студентам.

 

21 49_zov_tor_ukr_plo

25 грн

Співробітниками Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» проведено дослідження актуального стану галузі садівництва України та зовнішньої торгівлі плодово-ягідною продукцією. Розглянуто основні статистичні показники виробництва, експорту й імпорту плодів, ягід, горіхів. Виділено ключові фактори, які чинять вплив на внутрішній і міжнародний ринок фруктів, окреслено перспективи розвитку зовнішньої торгівлі свіжими плодами і ягодами в світлі останніх тенденцій та очікувань трейдерів і споживачів даної продукції.

Видання розраховане на фахівців органів державного і місцевого управління, науковців, спеціалістів галузі та керівників профільних бізнес-структур.

   

21 04_2022_hlo_pro_ta_nau

39 грн

Співробітниками Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» проведено дослідження глобальних проблем з позиції розвитку аграрного сектору економіки. Виділені тенденції розвитку світогосподарських процесів, основні закономірності прояву глобалізації в агропродовольчому секторі, глобальні проблеми і ризики, окреслено основні глобалізаційні виміри орієнтованої на експорт діяльності агропродовольчого сектора та перспективи його розвитку, напрями вирішення глобальної продовольчої проблеми.

Розрахована на науковців, фахівців органів державного і місцевого управління, спеціалістів галузі та керівників профільних бізнес-структур, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти.

 

21 34_upr_inn_inv_dii

145 грн

У монографії досліджено сутність інвестицій у придбання та модернізацію майнових об’єктів агробізнесу як об’єкта управління. Проаналізовано вплив інституціонального забезпечення в Україні на ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності в агробізнесі. Узагальнено методичні підходи щодо управління ефективністю інвестицій у придбання і модернізацію майнових об’єктів агробізнесу. Удосконалено методичні підходи оцінки майнових об’єктів агробізнесу. Здійснено оцінку методів управління ефективністю інвестицій в агробізнесі. Досліджено методичні підходи щодо оцінок показників інвестиційної привабливості агробізнесу. Здійснено обґрунтування потреби інвестицій в модернізацію майнових об’єктів агробізнесу. Запроваджено систему бізнес-діагностики суб’єкта агробізнесу в управлінні ефективністю інвестицій. Удосконалено підходи в управлінні ефективністю інноваційно-інвестиційного проєкту об’єкта агробізнесу.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам, професійним організаціям, науковцям, викладачам, керівникам, практикуючим бухгалтерам та студентам.

   

21 44_met_rek_z_roz

64 грн

У методичних рекомендаціях викладено теоретичні та методичні засади з розрахунку технологічних карт в сільському господарстві. Висвітлено основні положення формування нормативних витрат та послідовність розрахунку живої і уречевленої праці на виробництво продукції рослинництва.

Розраховано на науковців, керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

 

21 29_pla_sys_ukr_teo

240 грн

У представленій для широкого загалу монографії автором обґрунтовано та розвинено теоретичні, методологічні та практичні положення щодо трансформації платіжної системи України в умовах цифровізації та глобалізації. Запропоновано парадигму оновленої платіжної системи України та стратегію її розвитку. Визначено перспективи впливу фінансових технологій на подальшу трансформацію платіжних систем і сервісів та спрогнозовано зростання рівня національної економіки залежно від активізації безготівкових операцій.

Для науковців, фінансистів, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти та усіх, кого не залишають байдужими проблеми розвитку сучасної платіжної системи України.

   

21 26_met_rek_sch_ots

49 грн

Методичні рекомендації розроблені з метою оцінки оптимально-допустимих цінових співвідношень між ланками продовольчих ланцюгів та виявлення особливостей формування цінових продовольчих ланцюгів у просторово часовому аспекті щодо виробництва сировини, переробки продукції, оптової та роздрібної торгівлі). Виявлено особливості формування цінових ланцюгів від виробників до споживачів кінцевої продукції щодо продовольчої пшениці та жита, борошна та хліба, насіння соняшника, ріпаку та соєвих бобів, олії соняшникової, молока та молочних продуктів, яловичини та свинини, м’яса та яєць птиці. Обґрунтована необхідність та можливість досягнення узгодження економічних відносин між інтегрованими ланками в процесі руху продукції «від лану до столу» з метою забезпечення продовольчої безпеки країни і рівновигідності для кожного із партнерів.

Розрахована на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, місцевого самоврядування, господарств різних форм власності, представників агробізнесу, науковців.

 

2021 contseptsiya

Концепція розвитку сімейних фермерських господарств на період до 2030 року: проєкт / [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк, В.А. Мамчур, Р.Я. Корінець]. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2021. – 20 с.

 

Видання містить науково обґрунтовані концептуальні засади організаційно-економічного забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств та інституційного сприяння підвищення їх ролі у формуванні основ сталості господарювання на селі

   

Сторінка 8 з 35

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>