Інститут проводить підготовку кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру зі спеціальностей:

 

051 – економіка;

071 – облік і оподаткування;

072 – фінанси банківська справа та страхування;

073 – менеджмент;

076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

sertyfikat 071

sertyfikat 076