Видання ННЦ ІАЕ

18 26_invest_proekt

33 грн.

Викладено методичні підходи та особливості оцінки інвестиційних проектів створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.

На прикладі молочарського заготівельного-збутового кооперативу наведено зразковий інвестиційний проект його створення та забезпечення діяльності, а також рекомендації щодо розроблення аналогічних проектів.

Призначено для надання методичної і практичної допомоги фермерським та особистим селянським господарствам, які створюють або вже створили сільськогосподарський обслуговуючий кооператив та налагоджують його діяльність, а також сільським домогосподарствам, працівникам агроконсалтингу, дорадчих служб, наукових установ і освітніх закладів, іншим користувачам.

 

18 60_monitorynh

38 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні в цілому та по областях (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність»).

   

18 55_monitorynh

38 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні в цілому та по областях (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність»).

 

18 54_monitorynh

38 грн.

Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки по Україні в цілому та по областях (за матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України, НДІ «Украгропромпродуктивність»).

   

18 20_inn_inv_roz_mat


У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні та практичні аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств.

Досліджено розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств на сучасному етапі з урахуванням особливостей ресурсного потенціалу, сучасного стану процесу відтворення основних засобів, ролі матеріально-технічної бази у забезпеченні фінансово-господарської діяльності аграрних формувань. Запропоновано основні напрямки інноваційно-інвестиційного розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств з елементами державної підтримки.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств й органів управління аграрним сектором економіки.

 

ter hrom

144 грн.

Викладено інформаційно-аналітичні матеріали з питань стану і тенденцій формування об’єднаних територіальних громад в сільській місцевості України. Проаналізовано процеси об’єднання в територіальні громади за рядом показників в цілому та окремо за сільськими, селищними і міськими ОТГ. Представлено показники динаміки, структури, середніх та інтервальних величин кількості, площі і чисельності населення ОТГ по Україні та її регіонах. Окремим блоком висвітлено сільські населені пункти як складову об’єднаних територіальних громад.

Матеріали підготовлено за даними електронного ресурсу http://decentralization.gov.ua/gromada.

Видання розраховано на керівників і спеціалістів державних органів управління та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів для використання в умовах адміністративно-територіальної реформи.

   

18 roz_ryn_nas_oli

200 грн.

Висвітлено та обґрунтовано теоретико-методологічні засади і практичні рекомендації щодо формування та розвитку ринку насін¬ня олійних культур в Україні. Виконано дослідження з визначення оцінки вартості створення сорту (гібриду) олійних культур, роз¬роблено пропозиції щодо стратегії формування та розвитку ринку насіння олійних культур, надані рекомендації щодо вдосконалення наукового та правового забезпечення учасників насіннєвого ринку, вдосконалено концепцію розвитку вітчизняної сфери насінництва з метою підвищення ефективності виробництва та впровадження нових сортів і гібридів вітчизняної селекції.

Розрахована на науковців, аспірантів, студентів, керівників і спеціалістів аграрних формувань різної форми власності, фахівців галузі насінництва.

 

18 08_met_rek_mol_koo_p

35 грн.

Викладено й обґрунтовано сутність, процеси формування та діяльності молочарських обслуговуючих кооперативів.

Методичні рекомендації спрямовані на врегулювання відносин між сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами та їхніми членами, які здають молочну сировину на переробку й отримують кошти від реалізації готової продукції (молоко питне, сир твердий, кефір, сметана тощо).

Методичні рекомендації спрямовані на практичне застосування в управлінській діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які надають послуги по заготівлі молочної сировини, фахівцями агропромислового виробництва, службовцями органів державної влади, науковцями, аспірантами та студентами.

Дослідження виконано в межах науково-дослідної тематики відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»: 0116U003107 "Розробити модель молочарського сільськогосподарсь-кого обслуговуючого кооперативу".

   

modeli obihu

200 грн.

Викладено результати опитування щодо стану земельних відносин та  можливих моделей обігу земель сільськогосподарського призначення в оцінках власників земельних паїв (залежно від способу набуття земельних ділянок); керівників сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств; очільників і представників територіальних громад.

Результати даних опитувань будуть корисними для органів законодавчої і виконавчої влади при формуванні державної аграрної політики і прийнятті рішень щодо завершення земельної реформи, а також науковців, політиків, громадських діячів, усіх, кому небайдужа доля українського села та України.

 

Perspektyvy ta_mozhlyvi_ryzyky_rozvytku_silskoho_hospodarstva_Ukrayiny_u_2018_rotsi_naukovo-analitychnyy_prohnoz_small

20 грн.

Науково-аналітичний прогноз розвитку сільського господарства України у 2018 році підготовлено науковцями Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Прогноз охоплює питання виробництва сільськогосподарської продукції, сільського підприємництва і кооперації, матеріально-технічного і кредитного забезпечення та інвестицій у сільське господар-ство, страхового захисту й соціального розвитку сільських територій тощо. Наведено прогнози щодо загальної економічної ситуації та спожи-вання агропродовольчих товарів.

Розраховано на науковців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агро-промислового виробництва.

   

Сторінка 10 з 27

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>