Видання ННЦ ІАЕ

22 ___bal_mol_ta


Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» спільно із Об'єднанням «Спілка молочних підприємств України» здійснили аналіз короткострокових перспектив ринку молока та молокопродуктів в Україні в умовах запровадження воєнного стану та окупації частини регіонів України на основі прогнозування балансу молока та молокопродуктів з метою оцінювання доцільності включення окремих видів молокопродуктів до переліку товарів критичного імпорту.

Розрахована на науковців, фахівців органів державного і місцевого управління, спеціалістів галузі та керівників профільних бізнес-структур, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти.

 

22 14_ino_inv_roz_rynІнноваційно-інвестиційний розвиток ринків технічних засобів, насіння та технологій у рослинництві: Монографія / [О. В. Захарчук, О. В. Вишневецька, Я. Ф. Навроцький та ін.]; за ред. О. В. Захарчука. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2022. 264 с.

Опрацьовано теоретичні та практичні засади інноваційно-інвестиційного розвитку ринків технічних засобів, насіння та технологій в аграрному секторі економіки України, що передбачають основні напрями забезпечення відтворення та оновлення основних виробничих засобів, підвищення рівня техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва, своєчасного і в повному обсязі забезпечення сільського господарства насінням і садивним матеріалом.

Розрахований на працівників органів державного управління, науковців, фахівців сільського господарства, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

   

22 36_tsi_syt_na_ryn


Наведено інформаційно-аналітичний матеріал щодо закупівельних цін сільськогосподарських підприємств, оптово-відпускних цін переробних підприємств і роздрібних цін в цілому по Україні та регіонах. Науково-виробниче видання містить оцінку тенденцій і закономірностей динаміки цін на сировину, продукти переробки, у оптовій і роздрібній торгівлі на основних ринках продукції рослинництва (зернових, олійних, плодоягідних культур) та тваринництва (молока, м’ясних продуктів – яловичини, свинини, сала, тушок курей) за 2017-2021 рр.

При підготовці матеріалів використані дані Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України.

Науково-виробниче видання розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

 

22 7_fin_mek_sta


У збірнику викладено матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансовий механізм сталого аграрного розвитку: сучасний стан та перспективи» (Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ, 17 грудня 2021 року), з актуальних питань національної та аграрної економіки, фінансів, банківської справи, податкового та бюджетного регулювання, цифрових фінансових технологій, бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, які спрямовані на науковий пошук, узагальнення та розроблення рекомендацій щодо удосконалення фінансового механізму сталого аграрного розвитку.

Тексти матеріалів тез подані в авторській редакції. Відповідальність за точність, достовірність і зміст поданих матеріалів несуть автори. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.

   

21 58_met_rek_sch_ots

60 грн

Методичні рекомендації щодо розроблення структурно-концептуальної моделі забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору та гарантування продовольчої безпеки України в умовах поширення COVID-19 та обмежувальних карантинних заходів. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2021. 74 с.

Методичні рекомендації розкривають науково-методичні основи розроблення структурно-концептуальної моделі та стратегії забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору та гарантування продовольчої безпеки України в умовах поширення COVID-19 та обмежувальних карантинних заходів. Включають структурно-логічну схему забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору України та гарантування продовольчої безпеки держави в умовах COVID-19, окреслюють послідовність дій цільового регуляторного впливу державних органів на рівні макроекономіки, економіки регіонів, галузей та суб’єктів господарювання.

Розраховані на фахівців органів державного і місцевого управління, науковців, спеціалістів галузі та керівників профільних бізнес-структур.

Методичні рекомендації підготовлено у рамках виконання проєкту «Оцінювання впливу карантинних заходів, пов’язаних з COVID-19 для аграрного сектору й продовольчої безпеки держави та розроблення алгоритму дій щодо мінімізації негативних наслідків» №2020.01/0313 конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України, співробітниками Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

 

21 57_met_rek_z_ots

47 грн

Методичні рекомендації розкривають науково-методичні основи оцінювання наслідків карантинних заходів та поширення пандемії COVID-19 для аграрного сектору економіки, агропродовольчих ринків і продовольчої безпеки держави. Включають структурно-логічну схему оцінювання впливу COVID-19 на розвиток і функціонування аграрного сектору України й гарантування продовольчої безпеки держави, параметри, індикатори та показники оцінювання впливу COVID-19 на розвиток аграрного сектору та продовольчу безпеку, джерела інформації стосовно показників оцінювання.

Розраховані на фахівців органів державного і місцевого управління, науковців, спеціалістів галузі та керівників профільних бізнес-структур.

Методичні рекомендації підготовлено у рамках виконання проєкту «Оцінювання впливу карантинних заходів, пов’язаних з COVID-19 для аграрного сектору й продовольчої безпеки держави та розроблення алгоритму дій щодо мінімізації негативних наслідків» №2020.01/0313 конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України, співробітниками Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

   

21 50_met_rek_sch_uto

70 грн

Формування і розвиток ринкових земельних відносин в аграрному секторі економіки України викликає необхідність удосконалення методичних підходів щодо нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. У цьому зв’язку пропонується новий методичний підхід визначення показників нормативної грошової оцінки земель, що ґрунтується на нормативній (природній) урожайності зернових культур (без кукурудзи) та нормативних виробничих витратах на їх вирощування (за технологічними картами), який забезпечує здійснення грошової оцінки кожної агровиробничої групи ґрунтів, а на їх основі оцінки окремої земельної ділянки господарюючого суб’єкта, адміністративного району, області та України в цілому.

Розраховано на науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти та спеціалістів з оцінки земель.

 

21 60_roz_mol_pid_v

300 грн

Викладено результати наукових досліджень проблематики розвитку молокопродуктового підкомплексу в умовах міжнародної інтеграції України. Здійснено аналіз теоретичних та методологічних основ розвитку молокопродуктового підкомплексу у системі світової економіки. Проаналізовано тенденції функціонування молокопродуктового підкомплексу у глобальному та національному вимірі та визначено його вплив на продовольчу безпеку та внесок у досягнення Цілей Сталого Розвитку. Представлено стратегічні напрями та перспективи розвитку молокопродуктового підкомплексу під впливом посилення глобалізаційних викликів та загроз.

Розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, представників органів державного управління, широкий загал читачів.

   

21 42_ana_pot_kon_ryn

73 грн

Науково-практичне видання підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Охоплює аналіз кон'юнктури ринків продукції рослинництва: плодів та ягід, винограду, овочів та баштанних культур, картоплі.

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

 

21 41_ana_pot_kon_ryn

90 грн

Науково-практичне видання підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Охоплює аналіз кон'юнктури ринків продукції рослинництва: зерна (пшениці, ячменю, жита, вівса, гречки, кукурудзи, проса, рису), насіння соняшнику, ріпаку, сої та продуктів їх переробки.

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

Забороняється розповсюдження та тиражування цього видання будь-яким способом без попереднього погодження з авторами. При цитуванні матеріалів у межах, що допускаються законом, посилання на авторів обов'язкове.

   

Сторінка 2 з 30

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>