Видання ННЦ ІАЕ

23 39_prof_bukh_v_upra


ISBN 978-966-669-583-6

У монографії виявлено та описано причинно-наслідковий зв'язок формування і розвитку інституту професійних бухгалтерів. Сформовано концептуальні засади розвитку професійної діяльності бухгалтера як інформаційного гаранта економічної безпеки підприємництва для досягнення цілей сталого розвитку. Досліджено бухгалтерський інжиніринг у обліковому забезпеченні стратегічного управління аграрного бізнесу; обліково-аналітичне забезпечення як складову управління стійкістю підприємства в умовах цифрової трансформації.

Підготовлена в рамках виконання науково-дослідної теми ННЦ «Інститут аграрної економіки» 36.00.00.20.П. Забезпечення реалізації місії і функціональності галузевого інституту професійних бухгалтерів в умовах трансформації економічних служб аграрних підприємств.

Монографія призначена для наукових співробітників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників обліково-фінансових служб суб’єктів аграрного підприємництва.

 

 

23 38_aktu_aspe_obli_i


ISBN 978-966-669-582-9

У монографії висвітлені теоретичні і практичні аспекти бухгалтерського обліку та оподаткування суб’єктів аграрного підприємництва. Зокрема розкрито облікове забезпечення об’єктів оподаткування та звітності фізичних осіб-підприємців. Узагальнено актуальні питання обліку та оподаткування юридичних осіб. Досліджено окремі аспекти розширення функціональності бухгалтерської професії.

Підготовлена в рамках виконання науково-дослідної теми ННЦ «Інститут аграрної економіки» 36.00.00.19.П. «Теоретико-методологічні засади трансформації обліку, оподаткування, звітності й аудиту аграрного підприємництва та сільського самоврядування на вимоги Цілей сталого розвитку».

Монографія призначена для наукових співробітників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників обліково-фінансових служб суб’єктів аграрного підприємництва.

 

   

23 37_inno_tehn_zabe_rozv


ISBN 978-966-669-581-2

Із позицій системного підходу розглянуто теократичні концепції суспільного розвитку, визначено економічну сутність інновацій і технологій та зміст інноваційно-технологічної діяльності, інноваційно-технологічного розвитку й інноваційно-технологічного забезпечення. Обґрунтовано механізм впливу закону періодичного інноваційного оновлення на зміни технологічних укладів та циклічність розвитку економіки, Запропоновано методику оцінювання потенціалу інновацій. Виявлено залежність інноваційних процесів економічного розвитку від інституційного, інформаційного, інтелектуального та управлінського забезпечення. Встановлено вплив технологічного чинника на розвиток сільського господарства. Проаналізовано структурні зміни технологічного забезпечення сільськогосподарського виробництва та формування систем землеробства. Визначено потенціал нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії для забезпечення сільського господарства.

Для науковців, державних службовців, викладачів, спеціалістів агропромислового виробництва, аспірантів, студентів.

 

 

23 08_otsi_rivn_stii_rozv_tyt


ISBN 978-966-669-590-4

Наукова розробка підготовлена відповідно до результатів наукових досліджень відділу соціально-економічного розвитку сільських територій Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН. Узагальнено теоретико-методологічні засади оцінювання стійкості соціального розвитку сільських територій, визначено й систематизовано його критерії, розроблено та розраховано інтегральний індекс стійкості соціального розвитку сільських територій України, окреслено стратегічні напрями і пріоритети підвищення рівня стійкості соціального розвитку сільських територій.

Розраховано на науковців, науково-педагогічних працівників, державних службовців, підприємців, аспірантів, студентів та інших фахівців, які цікавляться чи досліджують проблеми розвитку сільських територій України.

 

   

23 35_moni_spoz_na_pers


Науково-аналітичне видання охоплює цінову ситуацію 34-х видів продуктів харчування. Представлена помісячна динаміка споживчих цін за 2020-2022 рр. в цілому по Україні і 9 місяців 2023 р. по областях та проведено їх аналіз.

При підготовці матеріалів використані дані періодичної звітності Державної служби статистики України.

Науково-аналітичне видання розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

 

 

 

 

23 11_form_inve_spri_stra_tyt


ISBN 978-966-669-592-8

Висвітлено теоретичні та методичні основи формування інвестиційно спрямованих стратегій розвитку фермерських господарств за умов нестабільності. Здійснено оцінку реалізовуваних нині стратегій розвитку фермерських господарств та їх інвестиційної спрямованості. Визначено особливості інвестиційних заходів фермерських господарств у період війни та повоєнної відбудови. Обґрунтовано напрями стратегічного розвитку фермерських господарств з метою забезпечення їхнього сталого розвитку.

Використання викладених у цьому виданні пропозицій у наукових дослідженнях і на практиці дозволятиме краще оцінювати стан та перспективи розвитку фермерських господарств в умовах війни та повоєнної відбудови.

Видання розраховано на фермерів, працівників державного управління, науковців, викладачів закладів аграрної освіти, аспірантів, студентів.

 

   

23 30_orga_ekon_zasa_rozv


ISBN 978-966-669-577-5

У монографії розкриті теоретичні засади організаційно-економічного забезпечення розвитку ринку м’яса, запропоновано сучасний погляд на економічне поняття ринку м’яса в сучасному організаційно-економічному дискурсі, обґрунтовано та сформовано організаційно-економічні чинники механізму функціонування ринку м’яса, розкриті методичні положення індикативної оцінки розвитку ринку м’яса, розглянуто стан структурних перетворень на ринку м’яса, проаналізовано структурні та функціональні особливості пропозиції м'яса, дано оцінку попиту та ціноутворення на ринку м’яса та ефективності функціонування та розвитку ринку м’яса. Сформовано пріоритетні напрями розвитку ринку м’яса, обґрунтовані стратегічні пріоритети розвитку ринку м’яса, удосконалено організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку ринку м’яса, наведені прогнозні параметри розвитку ринку м’яса.

Монографія розрахована на працівників органів державного управління, місцевого самоврегулювання, громадських організацій, виробничих асоціацій, науковців, студентів і практиків агропромислового виробництва.

 

 

23 32_sil_koo_teo_met


ISBN 978-966-669-579-9

Метою цього видання є надання практичної допомоги особистим селянським господарствам, які вже працюють в сільському господарстві, або мають намір створити сімейне фермерське господарство після закінчення воєнних дій і долучитись до організації сільськогосподарського кооперативу. Воно містить інформацію щодо організації нового кооперативу з урахуванням особливостей та інтересів учасників бойових дій і ветеранів війни.

Викладено алгоритм створення сільськогосподарського кооперативу, показано можливості, якими можуть скористатися потенційні члени кооперативу, представлені законодавчі та юридичні акти та інформаційні матеріали у сфері сільськогосподарської кооперації.

Може бути використано фахівцями місцевих і державних органів влади, органами місцевого самоврядування, сільськогосподарськими дорадчими службами, викладачами та студентами навчальних закладів, а також у роботі громадських організацій.

 

   

2023 43_pozv_ta_regu_pidp


ISBN 978-966-669-584-3

Метою цього видання є розкриття теоретичних засад розвитку та регулювання аграрного підприємництва в інституційному механізмі ринку, організаційно-правових форм господарювання в інституційному механізмі державного регулювання розвитку аграрного підприємництва. Обґрунтовано механізми ринкової і державної регуляторної координації інноваційного розвитку аграрного підприємництва, окреслено розвиток несільськогосподарського бізнесу на селі та державного регулювання забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства України.

 

 

 

 

23 27_kongres


Розвиток аграрного сектору та сільських територій в умовах воєнного часу й повоєнного відновлення України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 28 вер. 2023 р. / Редкол.: Ю. О. Лупенко, М. І Пугачов, О. М. Нечипоренко та ін. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2023. 220 с.

ISBN 978-966-669-574-4

Матеріали Вісімнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції присвячені розвитку аграрного сектору та сільських територій в умовах воєнного часу й повоєнного відновлення України. Запропоновано інноваційні напрями розвитку аграрного виробництва та продовольчого забезпечення в умовах правового режиму воєнного стану та після його скасування. Розкрито складники соціально-еколого-економічного механізму відновлення аграрного потенціалу на деокупованих територіях з дотриманням принципів сталого сільського розвитку. Визначено ринкові інструменти підвищення стресостійкості агропродовольчого сектору з урахуванням статусу України як кандидата в члени в Євросоюзу, глобалізації факторів виробництва та агропродовольчих ринків.

Видання розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників, керівників та фахівців виробничих компаній, службовців державних органів управління й органів місцевого самоврядування, здобувачів вищої освіти та широкий загал читачів.

Матеріали видано в авторській редакції. Відповідальність за зміст матеріалів несуть безпосередньо автори.

   

Сторінка 2 з 35

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>