Наукові конференції `2018
ДатаНазва заходуОрганізаторТермін подачі матеріалів
28.02.2018 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Глобальні виміри захисту економічної конкуренції" Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики
07.03.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни» Запорізька державна інженерна академія
10.03.2018 Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні напрями економічної та соціальної політики у ринкових умовах» Київський економічний науковий центр 
10.03.2018 Всеукраїнська науково-практична конференція «Регулювання банківської діяльності, бізнесу та підприємництва: національна та міжнародна практика» Центр економічних досліджень та розвитку (м. Одеса)
16-17.03.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економіки та управління на світовому, державному та регіональному рівнях» Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (м. Київ)
17.03.2018 ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції в економіці та управлінні» Східноукраїнський інститут економіки та управління (м. Запоріжжя)
17.03.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку економічної системи з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів» Наукова економічна організація "Перспектива" (м. Дніпро)
Конференції, що мають відбутись
21.03.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом» Національний університет біоресурсів і природокористування України 24.02.18
22.03.2018 XIV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів "Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України" Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН  01.03.18
23.03.2018 Всеукраїнська науково-практична конференція «Залучення соціально відповідальних інвестицій: проблеми і перспективи» Національний університет харчових технологій 23.03.18
23.03.2018 ІІ Міжнародна наукова конференція «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації» Університет Клайпеди (Литва) 23.03.18
24.03.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення рівня використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки» Львівська економічна фундація 21.03.18
30-31.03.2018 Третя Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах» Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 18.03.18
02.04.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах» Центр фінансово-економічних наукових досліджень (м. Полтава) 02.04.18
06.04.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрямки розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості» «Класичний приватний університет» (м. Запоріжжя) 06.04.18
12-13.04.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Управління інноваціями в маркетингу: сучасні тренди і стратегічні імперативи» Вища школа педагогіки та адміністрації імені Мешка І (м. Познань, Польща) 28.03.18
13.04.2018 Науково-практична конференція «Інноваційний менеджмент як наука управління інноваціями та фінансування інноваційних підприємств в Україні» Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» 06.04.18
16-17.04.2018 Міжнародна науково-практична конференція «Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів» Ужгородський національний університет 28.03.18
19.04.2018 V Міжнародна науково-практична конференція «Приморські регіони: проблеми та траєкторії соціально-економічного розвитку» Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса) 30.03.18
11.05.2018 Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми моделювання та управління соціально-економічними системами в умовах глобалізації" Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 16.04.18
24.05.2018 XVI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і аспірантів з міжнародною участю "Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві" (присвячена вшануванню 80-ї річниці від дня народження академіка НААН Михайла Васильовича Зубця) Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН
25.05.2018 Науково-практичний семінар "Використання чистопорідного розведення і міжпорідного схрещування для генетичного поліпшення сільськогосподарських тварин" (присвячений 80-й річниці від дня народження академіка НААН, Героя України Михайла Васильовича Зубця) Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН 01.04.18
4-5.07.2018 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні селекційно-насінницькі технології польових культур" (присвячена 110-річчю з дня заснування Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН" Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН 01.04.18
18-19.10.2018 IV Міжнародна науково-практична конференція "Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра" Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 15.06.18
Наукові конференції 2017
Наукові конференції 2016
Наукові конференції 2015
Наукові конференції 2014
Наукові конференції 2013