Конкурси

kmuЗ 1 червня 2019 року оголошено конкурс на здобуття щорічної Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Зазначена Премія присуджується на конкурсних засадах щороку за особливі досягнення у розробленні та впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції.

З умовами проведення конкурсу та вимогами до оформлення документів можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 701 «Про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій»


radaКонкурс на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук у 2019 р.

Верховна Рада України заснувала 30 іменних стипендій для молодих учених - докторів наук із щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року отримання стипендії. Вік науковців на весь період отримання стипендії не може бути більшим 40 років.

Порядок подання документів на здобуття стипендії, проведення конкурсного відбору претендентів на отримання і вручення стипендії та звітування стипендіатів визначається Положенням про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 05.02.2019 р. № 2676-VIII.

Матеріали необхідно направити до НААН не пізніше 30 квітня 2019 р.


Vernadskyi Gold_medal

Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної академії наук України

Щорічно до дня народження академіка В.І.Вернадського (12 березня) присуджуються дві золоті медалі – одна вітчизняному і одна зарубіжному вченому.
Медаль присуджується лише окремим особам персонально як за окремі наукові досягнення, так і за сукупність наукових праць.
У конкурсі на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського можуть брати участь:
а) дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їх постійної роботи;
б) зарубіжні вчені;
в) окремі особи, які працюють у наукових установах, вищих навчальних закладах, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України.
Організації або окремі особи, що висунули кандидата для присудження медалі, до 12 листопада 2018 р. подають свої пропозиції разом з мотивуванням до відповідного відділення НАН України, в тому числі розгорнуту інформацію про номінанта та його наукові досягнення і здобутки (до 3 сторінок).

Детальніше


komitetКонкурс на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених на заміщення вакансій у 2018 р.

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки приймає матеріали (в 2-х примірниках) на кандидатів в степендіати до 2 квітня 2018 р. Документи оформляються відповідно до Умов та порядку проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених, затверджених рішенням президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 26 квітня 2017 року №4.

Постанова Кабінету Міністрів України № 560 від 23.08.1994 "Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених"


radaКонкурс на здобуття Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим у 2018 р.

Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок було засновано з метою сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки, активізації участі талановитих молодих учених у проведенні міждисциплінарних фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, інноваційному розвитку держави, підвищенню престижу наукового працівника та його ролі у суспільстві. Із зразками матеріалів та рекомендаціями по оформленню роботи для подання на Премію Верховної Ради України можна ознайомитись на сайті НАН України. Матеріали необхідно подати до президії НААН до 9 березня 2018 р.

Постанова Верховної Ради України від 16.03.2007 №775-V «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок»

Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок


komitetКомітетом з державних премій України в галузі науки і техніки оголошується конкурс робіт на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених (далі - премія), щороку до 1 березня.

Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених