21 60_roz_mol_pid_v

300 грн

Викладено результати наукових досліджень проблематики розвитку молокопродуктового підкомплексу в умовах міжнародної інтеграції України. Здійснено аналіз теоретичних та методологічних основ розвитку молокопродуктового підкомплексу у системі світової економіки. Проаналізовано тенденції функціонування молокопродуктового підкомплексу у глобальному та національному вимірі та визначено його вплив на продовольчу безпеку та внесок у досягнення Цілей Сталого Розвитку. Представлено стратегічні напрями та перспективи розвитку молокопродуктового підкомплексу під впливом посилення глобалізаційних викликів та загроз.

Розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, представників органів державного управління, широкий загал читачів.