21 58_met_rek_sch_ots

60 грн

Методичні рекомендації щодо розроблення структурно-концептуальної моделі забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору та гарантування продовольчої безпеки України в умовах поширення COVID-19 та обмежувальних карантинних заходів. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2021. 74 с.

Методичні рекомендації розкривають науково-методичні основи розроблення структурно-концептуальної моделі та стратегії забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору та гарантування продовольчої безпеки України в умовах поширення COVID-19 та обмежувальних карантинних заходів. Включають структурно-логічну схему забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору України та гарантування продовольчої безпеки держави в умовах COVID-19, окреслюють послідовність дій цільового регуляторного впливу державних органів на рівні макроекономіки, економіки регіонів, галузей та суб’єктів господарювання.

Розраховані на фахівців органів державного і місцевого управління, науковців, спеціалістів галузі та керівників профільних бізнес-структур.

Методичні рекомендації підготовлено у рамках виконання проєкту «Оцінювання впливу карантинних заходів, пов’язаних з COVID-19 для аграрного сектору й продовольчої безпеки держави та розроблення алгоритму дій щодо мінімізації негативних наслідків» №2020.01/0313 конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України, співробітниками Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».