21 50_met_rek_sch_uto

70 грн

Формування і розвиток ринкових земельних відносин в аграрному секторі економіки України викликає необхідність удосконалення методичних підходів щодо нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. У цьому зв’язку пропонується новий методичний підхід визначення показників нормативної грошової оцінки земель, що ґрунтується на нормативній (природній) урожайності зернових культур (без кукурудзи) та нормативних виробничих витратах на їх вирощування (за технологічними картами), який забезпечує здійснення грошової оцінки кожної агровиробничої групи ґрунтів, а на їх основі оцінки окремої земельної ділянки господарюючого суб’єкта, адміністративного району, області та України в цілому.

Розраховано на науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти та спеціалістів з оцінки земель.