2022 strategiya


Стратегію розвитку підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення аграрної економіки України розроблено в рамках досліджень відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” при виконанні науководослідних робіт за напрямами: „Теоретико-методологічні засади інституціоналізації підприємництва для забезпечення сталого розвитку сільських територій” (номер державної реєстрації 0121U108392);

„Забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств на засадах соціально-економічної інклюзивності та сталості” (номер державної реєстрації 0121U108397). Розраховано на науковців, працівників органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва.

Стратегія розвитку підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення аграрної економіки України / [Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк та ін. Київ: ННЦ „ІАЕ”, 2022. 32 с.