23 13_roz_sil_koo_v


Викладені результати теоретико-аналітичної оцінки засад формування, тенденцій розвитку та функціонування форм організації господарської діяльності на селі на основі кооперації та інтеграції в умовах воєнного стану з окресленням перспективи післявоєнної відбудови аграрної економіки.

Дослідження виконано в рамках прикладної тематики відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» на 2021 – 2023 рр: «Теоретико-методологічні засади інституціоналізації підприємництва для забезпечення сталого розвитку сільських територій» (номер державної реєстрації 0121U108392). Розраховано на науковців, працівників освітніх закладів, органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва.