Очолює відділ доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН ШПИКУЛЯК Олександр Григорович

Контактна інформація

тел. + 38 (044) 526-05-44;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Основним напрямом наукової діяльності відділу є дослідження спрямовані на розробку теоретико-методологічних засад і рекомендацій з розвитку підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції в аграрному секторі економіки й на селі в частині:

 • теоретичних засад поглиблення інтеграції і кооперації аграрного виробництва підприємницьких структур;
 • пропозицій щодо стимулювання та підтримки розвитку підприємництва кооперації на селі;
 • концептуалізації засад і удосконалення  інституційного забезпечення розвитку аграрного підприємництва;
 • формування системи заходів з регулювання економічних відносин у підприємницьких структурах;
 • організації функціонування в аграрному секторі економіки господарських формувань різних типів і форм;
 • організаційно-економічного забезпечення розвитку фермерських господарств на засадах соціально-економічної інклюзивності та сталості;
 • розроблення механізмів інституціоналізації підприємництва для забезпечення сталого розвитку сільських територій.

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

 1. Розвиток сільськогосподарської кооперації в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови аграрної економіки / [М.Й. Малік, Ю.О. Лупенко, О.Г. Шпикуляк та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. Київ: ННЦ „ІАЕ”, 2023. 194 с.
 2. Формування та функціонування інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України на засадах сталого розвитку сільських територій /[Ю.О. Лупенко, О.Г. Шпикуляк, М.Й. Малік та ін.]. за. ред. О.Г. Шпикуляка. Київ: ННЦ „ІАЕ”, 2022. 52 с.
 3. Спільна діяльність малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції як проста форма кооперації (у формі договору простого товариства): методичні рекомендації / Ю.О. Лупенко, М.Й Малік, О.Г. Шпикуляк та ін. К.: ННЦ «ІАЕ», 2022. 60 с.
 4. Стратегія розвитку підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення аграрної економіки України /[Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк та ін.]. Київ: ННЦ „ІАЕ”, 2022. 32 с.
 5. Концепція розвитку сімейних фермерських господарств на період до 2030 року : проєкт [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк та ін.] К.: ННЦ «ІАЕ», 2021. 20 с.
 6. Balaniuk, I., Shelenko, D., Shpykuliak, O., Sas, L., Cherneviy, Y., & Diuk, A. (2023). Determinants of performance indicators of agricultural enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 45(1), 25–36. https://doi.org/10.15544/mts.2023.04.
 7. Шпикуляк, О.Г., Беженар, І.М., & Білокінна, І.Д. (2023). Сучасні тенденції розвитку органічного виробництва в аграрному секторі і фермерських господарствах. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, (8). https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-8-04-04
 8. Лупенко Ю., Шпикуляк О., Малік М.,  Ксенофонтова К., Морозова А. Розвиток  сімейних фермерських господарств в умовах воєнного часу та реалізації перспективи повоєнного відновлення України. Аграрна економіка. 2023. Т 16. № 1-2. С. 9-22. https://doi.org/10.31734/agrarecon2023.01-02.009
 9. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Шеленко Д.І., Дюк А.А., Морозова А.М. Фермерські господарства як чинник розвитку сільських територій. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Том 8. № 2. С. 199-206. https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-2-29.
 10. Lopatynskyi, Yu., Shpykuliak, O., Kyfyak V., Shelenko, D., & Diuk, A. (2023). Socio-economic role and institutional capacity of family farms in the implementation of the sustainable development goals. Ekonomika APK, 30(3), 18-28. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202303018 .
 11. Malik, M., Shpykuliak, O., Kravchenko, S., Shelenko, D., & Ksenofontova, K. (2022). Establishment of anorganisational and economic mechanism for integration and cooperation in the agricultural sector: A systemic approach. Ekonomika APK, 29 (3), 10-22. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202203010.
 12. Шпикуляк О.Г., Шеленко Д.І., Алєксєєва О.В., Ксенофонтова К.Ю., Суховій А.І. Роль ринку і підприємництва у забезпеченні сталого розвитку сільських територій. Агросвіт. 2022. №20. С. 3 – 12. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2022.20.3.
 13. Шпикуляк О.Г., Ігнатенко М.М., Швець А.А. Концептуальні оцінки реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій за участі агрохолдингових інтегрованих формувань. Економіка АПК. 2021. № 3. С. 97 – 111. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202103097.
 14. Шпикуляк О.Г., Алєксєєва О.В. Розвиток фермерських господарств в організаційно-економічному забезпеченні зайнятості населення. Економіка АПК. 2021. № 4. С. 95 – 107. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104095.
 15. Організація сімейних фермерських господарств: методичні рекомендації / укладачі [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк та ін.]. К.: ННЦ «ІАЕ», 2020. 92 с.
 16. Shpykuliak O., Sakovska О. Agricultural cooperation as an innovation for rural development. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 6. № 3. рр. 183-189. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-183-189.
 17. Організаційно-економічне забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств: монографія / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін.]. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2019. 212 с.
 18. Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: наукова доповідь / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» /[кол. авторів: Ю.О. Лупенко, О.Г. Шпикуляк, В.Я. Месель-Веселяк, та ін.] К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. 114 с.
 19. Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки: монографія /Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» [Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А. та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. 374 с.
 20. Шпикуляк О.Г., Малік М.Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. №6. С. 73-82. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201906073.
 21. Шпикуляк О.Г., Малік М.Й. Становлення організаційно-економічної моделі сімейного фермерства в Україні: інституційні засади, проблеми та пріоритети. Економіка АПК. 2019. №9. С. 86 – 98. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201909086.
 22. Sakovska O., Shpykuliak O. State regulation of the functioning and development of agricultural cooperatives in the grain market. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019 Granada, Spain. Editor Khalid S. Soliman. 2019. P. 8316-8321.
 23. Перспективи та можливі ризики розвитку сільського господарства України у 2018 році: науково-аналітичний прогноз / Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов, В.Я. Месель-Веселяк, О.Г. Шпикуляк та ін.; за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугачова. – К.: ННЦ ІАЕ, 2018. – 44 с.
 24. Інвестиційний проект створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу [Ю.О. Лупенко, М.Й.Малік, О.Г.Шпикуляк та ін.]; Київ: ННЦ «ІАЕ», 2018. 68 с.
 25. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення: Наукова доповідь / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; за ред. Ю.О. Лупенка [кол. авторів: Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, О.Г. Шпикуляк та ін.]. К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
 26. Довідник економіста сільськогосподарського підприємства / Лупенко Ю.О., Захарчук О.В., Пугачов М.І., Шпикуляк О.Г.; за ред. Ю.О. Лупенка та О.В. Захарчука. Київ. ННЦ «ІАЕ». 2018. 600 с.
 27. Шпикуляк О.Г., Малік М.Й., Мамчур В.А. Перспективи і тенденції інституціоналізації сімейних фермерських господарств у механізмі ринку. Економіка АПК. 2018. №12. С. 58-68. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201812058.
 28. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій. Економіка АПК. 2017. №2. с. 5-16.
 29. Малік М.Й., Хвесик М.А. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та екологобезпечного агропромислового виробництва. Економіка АПК. – 2010. – № 5.
 30. Малік М.Й., Лузан Ю.Я. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 3-8.
 31. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність. – Економіка АПК. –2010. – № 7.
 32. Малік М.Й., Малік Л.М. До проблеми розвитку підприємництва і кооперації на селі. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету м. Кам'янець-Подільський, Подільський державний аграрно-технічний університет, випуск 17, том 2, 2009 р.
 33. Лупенко Ю.О. Інвестиційні процеси в аграрному секторі економіки в умовах кризи/ Збірник наукових праць// Мінагрополітики України, Подільський державний аграрно-технічний університет, Інститут бізнесу і фінансів - Вип. 17, т. 2 Кам’янець-Подільський, 2009 – С. 525-527.
 34. Лупенко Ю.О., Лупенко Є.І. Оплата сільськогосподарської праці: проблеми та перспективи Продуктивність агропромислового виробництва/ Науково-практ. зб. – 2009. – № 15. – С. 27-34.
 35. Малік М.Й. Розвиток корпоративної ідеї в контексті наукових доробок І.І.Лукінова Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 167-169.
 36. Малік М.Й., Канінський П.К. Спеціалізація виробництва у підприємницькій діяльності Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг.ред. акад. НААН П.Т.Саблука. К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 342 с. – Розд. 6, підрозд. 6.5. – С. 186-189.
 37. Малік М.Й., Лупенко Ю.О., Пулім В.А. Кооперація та інтеграція в аграрній сфері економіки. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг. ред. акад. НААН П.Т.Саблука. К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 342 с. – Розд.6, підрозд. 6.3. – С. 172-180.
 38. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки Економіка АПК.- 2011.-№7. - С169-176.
 39. Малік М.Й. Розвиток малих підприємницьких форм / Розвиток малих підприємницьких форм Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг.ред. акад. НААН П.Т.Саблука. К.: ННЦ ІАЕ, 2011.- 342с- Розд.6, підрозд.6.2.- С. 167-172.
 40. Малік М.Й., Гайдуцький П.І., Шпикуляк О.Г. та інші Підприємництво та його організаційно-правові форми // Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг.ред. акад. НААН П.Т.Саблука. К.: ННЦ ІАЕ, 2011.- 342с- Розд.6, підрозд.6.1.- С. 164-166
 41. Бойко В.І., Скупий В.М, Козак О.А та ін. Ринкові трансформації і пріоритети регіонального розвитку виробництва аграрної продукції Монографія К.: ННЦІАЕ, 2011.
 42. Козак О.А. Аграрна складова в системі розвитку сільських територій Формування економічних умов розвитку сільських територій. Матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених( у заочній формі) /[редкол.: П.Т. Саблук, Ю.Я. Лузан, В.М. Жук та ін.]. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011.-278 с.
 43. Козак О.А. Світовий продовольчий прогноз та оцінка сценарію для України Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент», випуск, 2011. 5/2.
 44. Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Гриценко М.П., Корінець Р.Я. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: формування і функціонування. Методичні рекомендації. К.: ННЦ ІАЕ, 2012, 68 с.

1.        Розвиток сільськогосподарської кооперації в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови аграрної економіки / [М.Й. Малік, Ю.О. Лупенко, О.Г. Шпикуляк та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. Київ: ННЦ „ІАЕ”, 2023. 194 с.

2.        Формування та функціонування інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України на засадах сталого розвитку сільських територій /[Ю.О. Лупенко, О.Г. Шпикуляк, М.Й. Малік та ін.]. за. ред. О.Г. Шпикуляка. Київ: ННЦ „ІАЕ”, 2022. 52 с. https://drive.google.com/file/d/1crPij70fLbcl1LVLCFS7wnStXwcc2N2c/view

3.        Спільна діяльність малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції як проста форма кооперації (у формі договору простого товариства): методичні рекомендації / Ю.О. Лупенко, М.Й Малік, О.Г. Шпикуляк та ін. К.: ННЦ «ІАЕ», 2022. 60 с. https://drive.google.com/file/d/1SY3q3X6N8GBGBrXSRUuizpbmn98Dtg27/view

4.        Стратегія розвитку підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення аграрної економіки України /[Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк та ін.]. Київ: ННЦ „ІАЕ”, 2022. 32 с. https://drive.google.com/file/d/11dX076sNO8-KRo-7jquuqxFCX1QrN33f/view

5.        Концепція розвитку сімейних фермерських господарств на період до 2030 року : проєкт [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк та ін.] К.: ННЦ «ІАЕ», 2021. 20 с.  https://drive.google.com/file/d/1hQjZTUN7sSG8Tjhna5S8wPCgk3OZroRY/view

6.        Balaniuk, I., Shelenko, D., Shpykuliak, O., Sas, L., Cherneviy, Y., & Diuk, A. (2023). Determinants of performance indicators of agricultural enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development45(1), 25–36. https://doi.org/10.15544/mts.2023.04.

7.         Шпикуляк, О.Г., Беженар, І.М., & Білокінна, І.Д. (2023). Сучасні тенденції розвитку органічного виробництва в аграрному секторі і фермерських господарствах. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, (8). https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-8-04-04

8.        Лупенко Ю., Шпикуляк О., Малік М.,  Ксенофонтова К., Морозова А. Розвиток  сімейних фермерських господарств в умовах воєнного часу та реалізації перспективи повоєнного відновлення України. Аграрна економіка. 2023. Т 16. № 1-2. С. 9-22. https://doi.org/10.31734/agrarecon2023.01-02.009

9.        Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Шеленко Д.І., Дюк А.А., Морозова А.М. Фермерські господарства як чинник розвитку сільських територій. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Том 8. № 2. С. 199-206. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-2-29. URL http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2023/08/ujae_2023_r02_a29.pdf 

10.    Lopatynskyi, Yu., Shpykuliak, O., Kyfyak V., Shelenko, D., & Diuk, A. (2023). Socio-economic role and institutional capacity of family farms in the implementation of the sustainable development goals. Ekonomika APK, 30(3), 18-28. doi: 10.32317/2221-1055.202303018.

11.    Malik, M., Shpykuliak, O., Kravchenko, S., Shelenko, D., & Ksenofontova, K. (2022). Establishment of anorganisational and economic mechanism for integration and cooperation in the agricultural sector: A systemic approach. Ekonomika APK, 29 (3), 10-22. https://eapk.com.ua/uk/journals/tom-29-3-2022/pobudova-organizatsiyno-ekonomichnogo-mekhanizmu-integratsiyi-i-kooperatsiyi-v-agrarniy-sferi-sistemny-pidkhid

12.    Шпикуляк О.Г., Шеленко Д.І., Алєксєєва О.В., Ксенофонтова К.Ю., Суховій А.І. Роль ринку і підприємництва у забезпеченні сталого розвитку сільських територій. Агросвіт. 2022. №20. С. 3 – 12. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.20.3

13.    Шпикуляк О.Г., Ігнатенко М.М., Швець А.А. Концептуальні оцінки реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій за участі агрохолдингових інтегрованих формувань. Економіка АПК. 2021. № 3. С. 97 – 111. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202103096

14.    Шпикуляк О.Г., Алєксєєва О.В. Розвиток фермерських господарств в організаційно-економічному забезпеченні зайнятості населення. Економіка АПК. 2021. № 4. С. 95 – 107. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104095

15.    Організація сімейних фермерських господарств: методичні рекомендації / укладачі [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк та ін.]. К.: ННЦ «ІАЕ», 2020. 92 с. https://drive.google.com/file/d/1uPcj9oPu1AQ_jUrD0yc7wc5fBY7Eyzfu/view

16.    Shpykuliak O., Sakovska О. Agricultural cooperation as an innovation for rural development. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 6. № 3. рр. 183-189. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-183-889.

17.    Організаційно-економічне забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств: монографія / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін.]. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2019. 212 с.

18.    Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: наукова доповідь / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» /[кол. авторів: Ю.О. Лупенко, О.Г. Шпикуляк, В.Я. Месель-Веселяк, та ін.] К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. 114 с.

19.    Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки: монографія /Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» [Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А. та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. 374 с.

20.    Шпикуляк О.Г., Малік М.Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. №6. С. 73-82.

21.    Шпикуляк О.Г., Малік М.Й. Становлення організаційно-економічної моделі сімейного фермерства в Україні: інституційні засади, проблеми та пріоритети. Економіка АПК. 2019. №9. С. 86 – 98.

22.    Sakovska O., Shpykuliak O. State regulation of the functioning and development of agricultural cooperatives in the grain market. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019 Granada, Spain. Editor Khalid S. Soliman. 2019. P. 8316-8321. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85074096591&partnerID =MN8TOARS

23.    Перспективи та можливі ризики розвитку сільського господарства України у 2018 році: науково-аналітичний прогноз / Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов, В.Я. Месель-Веселяк, О.Г. Шпикуляк та ін.; за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугачова. – К.: ННЦ ІАЕ, 2018. – 44 с.

24.    Інвестиційний проект створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу [Ю.О. Лупенко, М.Й.Малік,  О.Г.Шпикуляк та ін.]; Київ: ННЦ «ІАЕ», 2018. 68 с.

25.    Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення: Наукова доповідь / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; за ред. Ю.О. Лупенка [кол. авторів: Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, О.Г. Шпикуляк та ін.]. К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.

26.    Довідник економіста сільськогосподарського підприємства / Лупенко Ю.О., Захарчук О.В., Пугачов М.І., Шпикуляк О.Г.; за ред. Ю.О. Лупенка та О.В. Захарчука. Київ. ННЦ «ІАЕ». 2018. 600 с.

27.    Шпикуляк О.Г., Малік М.Й., Мамчур В.А. Перспективи і тенденції інституціоналізації сімейних фермерських господарств у механізмі ринку. Економіка АПК. 2018. №12. С. 58-68.

Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій. Економіка АПК. 2017. №2. с. 5-16.