dsc 3818_2019Формування пріоритетних тематичних планів наукових досліджень та бази науково-інноваційних проектів для впровадження у виробництво, розробку та реалізацію інноваційних механізмів управління інтелектуальним капіталом, інтеграції науки і виробництва визначені пріоритетними для діяльності Північного міжрегіонального наукового центру НААН. Такі рішення були прийняті на засіданні Бюро центру, яке відбулося 29 жовтня 2019 року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування.

На думку учасників заходу, вирішенню цих завдань сприятиме невідкладна формалізація відносин Центру з обласними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, міжнародними, всеукраїнськими та регіональними організаціями й установами, громадськими об’єднаннями аграріїв.

Головною науковою установою новоствореного об’єднання визначено Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».

Головою Центру одноголосно обрано академіка Лупенка Ю.О., а науково-координаційну Раду очолив ректор НУБІП – Ніколаєнко С.М.

Про роботу Центру від дня установчих зборів 4 квітня 2019 року розповів голова Центру Лупенко Ю.О.

Плани роботи Центру на 2019-2020 рр. та внесення змін і доповнень до проекту Положення про науково-координаційну раду міжрегіональних центрів НААН стали темою виступу виконавчого директора Центру Нечипоренко О.М.

В обговоренні діяльності Центру взяли участь:

керівник Секції науково-інноваційного розвитку АПК Київської області, директор ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Адамчук В.В.;

керівник Секції науково-інноваційного розвитку АПК Житомирської області, директор Інституту сільського господарства Полісся НААН Рижук С.М.;

керівник Секції науково-інноваційного розвитку АПК Чернігівської області, директор Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН  Москаленко А.М.;

директор НУ «Український НДІ прогнозування та випробування техніки і технологій для сільського господарства ім. Л.Погорілого» Кравчук В.І.;

директор «Інституту садівництва» Гриник І.В.;

ректор Житомирського національного агроекологічного університету Скидан О.В.;

професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. П. Василенка НУБІП Войтюк Д.Г.

У роботі розширеного засідання Бюро Центру також взяли участь Президент НААН України Гадзало Я.М., академіки та члени-кореспонденти Інституту аграрної економіки та НУБіП.

Довідка

Північний міжрегіональний науковий центр створено у системі Національної академії аграрних наук України спільно з провідними університетами України, місцевими органами влади та суб’єктами аграрного підприємництва 31 жовтня 2018 року.

Центр створено з метою підвищення ролі аграрної науки та освіти в розробці і реалізації ефективної регіональної політики за умов децентралізації влади областей, орієнтованої на широке використання сучасних досягнень вітчизняної науки і міжнародного досвіду в аграрній сфері та розвитку сільських територій, забезпечення поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів.

Центр покликаний, насамперед, активізувати співпрацю наукових установ, закладів вищої освіти Київської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької та Чернігівської областей з суб’єктами аграрного бізнесу і органами влади для вирішення актуальних проблем інноваційного розвитку аграрного сектору та сільських територій у регіонах.