17 121304_fon_ryn_u_fin


Монографія присвячена широкому колу теоретичних й практичних питань функціонування ринку цінних паперів України, його ролі у фінансовому забезпеченні суб'єктів господарювання, зокрема приналежних до групи агропромислових виробників. На основі аналізу стану вітчизняного фінансового ринку, дослідження його фондового сегменту, вивчення світового досвіду використання цінних паперів і визначення основних ринкових тенденцій обґрунтовано пропозиції щодо пріоритетних напрямків розвитку інфраструктури вітчизняного ринку цінних паперів, удосконалення технологічної складової ринку, розширення базового набору фондових інструментів В впорядкування використання вже наявних в обігу їх різновидів. Науковий продукт призначений для практикуючих фахівців фінансово-інвестиційної сфери, науковців, студентів.