17 65_met_okh_avt_pra

16 грн.

У методиці висвітлено підходи до набуття права власно-сті на об’єкт авторського права на службовий твір. Означено загальні положення про право інтелектуальної власності, ос-новні положення авторського права, вільне використання твору із зазначенням імені автора. Наведено відмінні ознаки охорони прав на об’єкти авторського права і права промислової власності.

Методика призначена для використання у наукових уста-новах НААН.