-    2020 Опрацьовано стратегічні напрями матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України на період до 2020 року, що включають основні напрями забезпечення відтворення та оновлення галузевих основних засобів, підвищення рівня техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва, своєчасного і в повному обсязі забезпечення сільського господарства паливно-енергетичними ресурсами, оновлення основних засобів харчової промисловості в контексті транспортно-логістичного забезпечення АПК.

Розраховані на працівників органів державного управління, науковців, фахівців сільського господарства, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів аграрної освіти.