zal1Актуальні проблеми розвитку сімейних ферм розглянули учасники засідання круглого столу ««Сімейні ферми: стан та перспективи розвитку», яке відбулося у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» (ННЦ «ІАЕ») 18 червня 2014 року.

В утворенні сімейних ферм ми повинні орієнтуватися на бажання та можливості особистих селянських господарств (ОСГ) створювати власне виробництво тваринницької продукції, зазначив директор Інституту аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко, відкриваючи засідання.

Переглянути фото

Учасники заходу обговорили перспективи підтримки малого та середнього підприємництва в аграрному секторі економіки, а також розвитку тваринництва в ОСГ; розглянули особливості сімейних форм господарювання на селі, аспекти врегулювання діяльності малих сімейних ферм, інформаційно-консультаційне забезпечення їх розвитку. Вони також приділили увагу правовим аспектам врегулювання діяльності та вибору організаційно-правової форми малих сімейних ферм. Учасники представили низку технічних та проектно-технологічних рішень малих ферм для ОСГ.

З основною доповіддю «Створення сімейних ферм – важливий напрям розвитку підприємництва» виступив завідувач відділу розвитку підприємництва і кооперації Інституту аграрної економіки, академік НААН Микола Малік.

На його думку, основою українських сільських громад повинні стати сімейна ферма і фермерське господарство як середовище для формування заможного середнього класу громадян.

Сімейну ферму слід розглядати як традиційне селянське подвір’я, яке використовує працю членів селянської родини і здійснює господарську діяльність з товарного виробництва тваринницької та іншої сільськогосподарської продукції – молоко, яловичина, свинина, баранина, м’ясо птиці, яйця тощо, зазначив науковець.

Науковець представив процедуру створення сімейної ферми як підприємницької структури та без створення юридичної особи, а також пропоновані механізми державної підтримки створення сімейних ферм.

Свою точку зору на проблему висловили представники Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Директор Департаменту економічного розвитку та аграрного ринку Віталій Саблук виступив із доповіддю «Стратегія розвитку аграрного сектору економіки: перспективи підтримки малого та середнього підприємництва». Він, зокрема, зазначив, що одним з актуальних напрямів діяльності Міністерства є вирішення питання юридичного статусу фермера, а також суттєве скорочення дозвільної процедури, яка наразі передбачає отримання понад 50 ліцензій та інших документів, щоб полегшити вихід фермерських господарств на ринок сільськогосподарської продукції.

Наразі за дорученням Міністра створено робочу групу, яка розробляє пропозиції щодо законодавчого врегулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств, поінформувала начальник відділу розвитку сільськогосподарської кооперації та підприємництва Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ Міністерства Світлана Павленко.

За її словами роль держави у трансформації особистих селянських господарств (ОСГ) має полягати, зокрема, у розробці та запровадженні стимулюючих механізмів. Серед них унормування засад функціонування сімейних фермерських господарств, у т.ч. визначення організаційно-правової форми господарювання, перегляд фіскальної політики,

Розробка пільгової системи страхування має вирішити проблему належного пенсійного забезпечення, а також забезпечити соціальний захист у випадку тимчасової непрацездатності. На її думку, важливим аспектом посилення конкурентоспроможності фермерських господарств є активізація процесів кооперування.

Говорячи про перспективи розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах, директор Департаменту тваринництва Андрій Гетя поінформував про поточний стан у галузі, а також про наявні проекти реалізації господарської ініціативи у господарства населення – молочарські та відгодівельні кооперативи.

Президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Роман Корінець у своєму виступі висвітлив правові аспекти врегулювання діяльності малих сімейних ферм. За його словами, нагальною потребою сьогодення є:

  • забезпечення створення правових, економічних та соціальних передумов трансформації ОСГ в сімейні фермерські господарства з набуттям статусу юридичної особи – виробника сільськогосподарської продукції;
  • забезпечення їх повноцінної участі в аграрному ринку;
  • посилення соціального захисту членів таких господарств;
  • стимулювання створення на їх основі життєздатної системи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та подальшого забезпечення комплексного розвитку малих форм господарювання у сільській місцевості.

На думку доповідача, внесення змін у законодавство, що регулює діяльності сімейних ферм, сприятиме розвитку організованого сільськогосподарського виробництва за рахунок збільшення кількості офіційних суб’єктів аграрного ринку та урегулювання правил їх діяльності у цій сфері шляхом усунення податкових перешкод у їх діяльності та зростання доходів сільського населення в цілому.

Стратегічною метою розвитку ОСГ є самозабезпечення власних потреб, активізація економічної діяльності та досягнення конкурентоспроможності на місцевих ринках продовольства, збільшення доходів і позаекономічних ефектів, зазначив у своєму виступі «Розробка інвестиційних проектів – основа успіху діяльності сімейних ферм» завідувач відділу інвестицій Інституту аграрної економіки Микола Кісіль.

До 2020 року обсяги капітальних інвестицій господарств населення мають бути доведені до 2,6 млрд грн, а обсяги державної інвестиційної підтримки ОСГ – до 240 млн грн, поінформував він.

За словами доповідача, з метою сприяння залученню інвестицій в ОСГ Інститут аграрної економіки розробив низку інвестиційних проектів, зокрема:

Заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Олександр Сидорчук презентував технологічні проекти ферм для ОСГ, а також розробки Інституту щодо техніко-технологічного забезпечення, нового будівництва і реконструкції ферм з виробництва молока.

Перший заступник директора УкрНДІПВТ імЛПогорілого Марія Луценко представила розроблені пілотні проектно-технологічні рішення малих тваринницьких ферм. Серед них, зокрема, молочні ферми на 10, 20 та 50 корів з поголів’ям молодняку, відгодівельні ферми для великої рогатої худоби, свиноферми та інші.

На необхідності створення дієздатної системи сільськогосподарського дорадництва як головного чинника посилення інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку сімейних ферм в Україні наголосив у своєму виступі завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління Інституту аграрної економіки, академік НААН Михайло Кропивко.

Одним із важливих аспектів розвитку сімейних ферм є забезпечення їх молодняком тварин, зазначив начальник відділу селекції молочної худоби та інформаційних систем Інституту розведення і генетики тварин Руслан Братушка<. p="">

За результатами обговорення учасники круглого столу прийняли відповідне рішення.

У заході взяли участь близько 60 учасників. Серед них, зокрема, представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, науково-дослідних установов НААН, громадських організацій, наукові співробітники Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», інші заінтересовані особи.

Організатор – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».