nubip intl conference crПредставники Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (ННЦ ІАЕ) взяли участь у Міжнародній науковій конференції «Біоресурси планети та біобезпека навколишнього середовища: проблеми та перспективи», що відбулася 6 листопада 2013 року у Києві.

Директор ННЦ ІАЕ, академік НААН Юрій Лупенко виступив із доповіддю на тему «Глобальний і національний вимір збалансованого розвитку агросфери України». За його словами, у контексті зростання глобальних потреб у продовольстві Україна має значний потенціал в аграрній сфері. Він створює передумови для перетворення України на впливового гравця на світовому аграрному ринку.

Разом із тим у сільському господарстві існують негативні явища та нераціональні підходи, які можуть послабити позиції України, зазначив експерт.

Лише переведення аграрного сектору економіки України на шлях збалансованого розвитку дозволить  вирішити існуючі проблеми і вивести сільське господарство України на якісно новий рівень, наголосив доповідач.

На забезпечення такого переходу спрямовані проекти Стратегії розвитку аграрного розвитку сектору економіки на період до 2020 року та Стратегії сталого розвитку сільських територій, розроблені за участю ННЦ ІАЕ.

Виконання поставлених завдань вимагає активізації зусиль агроекономічної науки, підвищення результативності наукових досліджень, спрямованих на розв’язання глобальних викликів сьогодення. «Подальші наукові дослідження повинні спрямовуватися на забезпечення сталого розвитку аграрної сфери з урахуванням економічної, соціальної та екологічної складових», – підсумував Юрій Лупенко.

На конференції також виступив завідувач Відділу проблем галузевого і територіального управління Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (ННЦ ІАЕ), д.е.н., професор, академік НААН Михайло Кропивко. У своїй доповіді він проаналізував сучасний стан та окреслив перспективи формування державної системи сільськогосподарського дорадництва в Україні.

На думку доповідача, сільськогосподарське дорадництво є складовою управління АПК в умовах його демократизації та самоврядування. Його основним завданням є спрямування суб’єктів сільськогосподарської діяльності і сільських громад на інноваційний розвиток. З огляду на це у ході реформаційних перетворень сільськогосподарське дорадництво має бути органічно вбудоване в організаційні структури міжгосподарського самоврядування та забезпечення інноваційного розвитку, вважає Михайло Кропивко.

Учасники конференції також обговорили питання, що стосуються біоресурсів планети та екологічної біобезпеки, а також ролі вищої освіти у їх сталому розвитку та вдосконаленні.

У заході узяли участь науковці, викладачі, представники бізнесу, неурядових та міжнародних організацій, представники вищих навчальних закладів сільського господарства з усього світу.

Організатор – Національний університет біоресурсів і природокористування України.