lupenko nubip 2«Україна має достатній потенціал, щоб відповісти на глобальні виклики в аграрній сфері» – Юрій Лупенко «Україна має достатній потенціал, щоб відповісти на глобальні виклики в аграрній сфері», – зазначив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (ННЦ ІАЕ), академік НААН Юрій Лупенко, виступаючи на Міжнародній науковій конференції «Біоресурси планети та біобезпека навколишнього середовища: проблеми та перспективи», що відбулася 6 листопада 2013 року у Києві.

У глобальному контексті, пояснив доповідач, йдеться про зростання потреб у продовольстві.

За даними ФАО, до 2050 року чисельність населення світу збільшиться на третину і сягне 9 млрд чоловік. Внаслідок цього, за прогнозними розрахунками, потреба у продовольстві у розвинених країнах збільшиться на 70%, у тих, що розвиваються, – на 100%.

У зв’язку з цим великого значення набувають виробничі, у першу чергу, земельні ресурси. Оскільки частка сильно або повністю деградованих земель у світі становить 25%, наявність в країні земель, придатних для вирощування сільськогосподарських культур у глобальному масштабі, значно підвищує її привабливість.

Україні ж належить близько 8% світових чорноземів. Крім того, вона має сильні позиції й за показниками виробництва агропродукції. Наприклад, в нашій державі вирощується 3% від світового обсягу виробництва пшениці та кукурудзи. «Існуючий потенціал створює необхідні передумови для перетворення України на впливового гравця на світовому аграрному ринку. Посилити її позиції можна шляхом переводу національної аграрної економіки на шлях збалансованого розвитку», – підсумував Юрій Лупенко.