Tulush slukhanniaДля забезпечення господарської трансформації суб’єктів малого аграрного бізнесу – з числа високотоварних господарств населення – необхідно сформувати «вікно можливостей» шляхом надання їм статусу самозайнятих осіб в рамках здійснення незалежної професійної діяльності, зазначив завідуючий відділу фінансово-кредитної і податкової політики Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», к.е.н. Леонід Тулуш, виступаючи на комітетські слуханнях «Малі форми господарювання як основа сталого сільського розвитку в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», проведених Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин 29 травня 2019 року.

У своїй доповіді «Проблеми оподаткування малих форм господарювання у сільському господарстві та їх вплив на сталий розвиток» експерт акцентував увагу на тому, що причинами їх виникнення є, насамперед, неврегульованість нормативно-правового забезпечення даної сфери відносин. Це, зокрема, стосується відсутності програмних документів щодо розвитку галузі, а також невизначеності дефініцій («фермерське господарство», «особисте селянське господарство», «господарство населення»), рамки яких чітко не окреслені і вживаються безсистемно. Внаслідок такої неврегульованості проблеми виникають вже на рівні базових понять.

Крім того, зауважив він, нині існує нагальна потреба в удосконаленні господарського законодавства в частині надання особам, які здійснюють сільськогосподарську діяльність на системних засадах, статусу самозайнятих осіб – в рамках ведення такої «незалежної професійної діяльності».

Адже досі в Україні все ще не сформовано сприятливих умов для повноцінного функціонування високотоварних господарств населення в рамках правового поля, наголосив Леонід Тулуш. Внаслідок цього більшість дрібних виробників із числа потенційних селянських або фермерських господарств вважає за доцільне перебувати в так званій «сірій» зоні. При цьому вони не сплачують належних податків, не отримують бюджетної підтримки, натомість користуються соціальною підтримкою, субсидіями, які призначені для «звичайних» фізичних осіб.

З метою системного врегулювання даного важливого питання, необхідно закріпити на законодавчому рівні пріоритетність малих форм господарювання, а також посилити повноваження органів місцевого самоврядування щодо контролю за цим процесом, оскільки саме вони є бенефіціарами відповідного рішення.

Крім того, необхідно сформувати систему дієвих стимулів, які б забезпечити вигідність господарської трансформації таких суб’єктів, а також стимулювати розвиток сільськогосподарської кооперації, без якої відповідний процес не відбудеться.

І нарешті, слід розробити дієвий порядок оподаткування малих форм господарювання, який дозволить ефективніше використати наявний фіскальний потенціал сільських територій з метою підвищення доходної бази бюджетів сільських громад.

Розробка „європейського” механізму оподаткування доходів фізичних осіб від ведення сільгоспдіяльності передбачає вирішення наступних ключових блоків питань:

- включення фермерів до складу професій, представники яких можуть займатись незалежною професійною діяльністю та забезпечення можливості здійснення сільгоспдіяльності без реєстрації підприємцем, в режимі самозайнятості;

- запровадження окремої податкової схеми оподаткування (так званої “шедули”) для доходів від сільгоспдіяльності діяльності фізичних осіб;

На основі відповідного порядку оподаткування необхідно врегулювати наступні ключові елементи механізму оподаткування:

- застосування нормативного підходу до визначення бази оподаткування та встановлення паушальної суми податкового платежу ;

- встановлення економічно обґрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів від здійснення сільгоспдіяльності;

- формування гнучкої системи знижок та вирахувань з оподатковуваного доходу;

- визначення оптимального порядку податкового адміністрування;

- взаємоузгодження із іншими формами оподаткування

Отже, необхідний дієвий інструментарій фіскального стимулювання малих форм господарювання на селі, а також посили зацікавленості місцевих органів влади у забезпеченні їх розвитку, оскільки саме малий та середній аграрний бізнес з часом будуть генерувати доходну базу бюджетів громад, підсумував Леонід Тулуш.

Переглянути відео