Copy MG 6971Наукова спадщина академіка І.І. Лукінова зберігає свою актуальність й у наші дні, слугує своєрідним дороговказом у вирішенні нагальних проблем сьогодення як в економіці взагалі, так і в аграрній економіці зокрема, зазначив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, звертаючись із вітальним словом до учасників теоретичного семінару «Регіональні аспекти аграрної економічної політики в дослідженнях І.І. Лукінова», який відбувся 5 грудня 2014 року.

Видатний вчений, економіст, реформатор Іван Іларіонович Лукінов мав широке коло наукових інтересів, серед яких, зокрема, були і питання регіональних аспектів аграрної економічної політики.

Його наукова спадщина налічує близько 550 наукових праць. Серед них такі як «Концепція регіональної політики», «Наукові основи регіонального розвитку і принципи регіональної політики», «Наукові основи регіональної економічної політики в період трансформаційних процесів в Україні» та інші.

На думку Юрія Лупенка, науковий доробок талановитого вченого набуває особливої актуальності у наші дні – у контексті системних реформ, що відбуваються в Україні. Це зокрема, децентралізація державної влади, розвиток ініціативи регіонів, зміцнення регіональної влади, подальший розвиток сільських територій.

Пропозиції, які висловлював І.І. Лукінов з питань ціноутворення, регулювання розвитку територій, регіональної кооперації, розвитку економічного управління територіями, заслуговують, на те, щоб їх врахували при розробці стратегії аграрної політики в Україні, зазначив Юрій Лупенко.