Lukinov5 грудня 2014 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбулося засідання теоретичного семінару «Регіональні аспекти аграрної економічної політики в дослідженнях І.І. Лукінова».

Звертаючись до учасників заходу з вітальним словом, директор Інституту аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко зазначив, що наукова спадщина академіка І.І. Лукінова зберігає свою актуальність й у наші дні, слугує своєрідним дороговказом у вирішенні нагальних проблем сьогодення як в економіці взагалі, так і в аграрній економіці зокрема.

Переглянути фото

У своїх доповідях та виступах учасники заходу акцентували свою увагу на ідеях, пропозиціях та наукових висновках академіка Івана Іларіоновича Лукінова щодо регіональних аспектів аграрної економічної політики.

Заступник директора Інституту аграрної економіки з наукової та інноваційної роботи, академік НААН Віктор Месель-Веселяк у своєму виступі приділив увагу питанням регіонального аграрного виробництва в працях академіка І.І. Лукінова.

Децентралізація управління АПК як об’єктивний наслідок пропозицій агроекономічної науки стала темою виступу радника дирекції Інституту аграрної економіки, академіка НААН Петра Саблука.

Завідувач відділу Інституту економіки та прогнозування НАН України, член-кореспондент НАНУ Олена Бородіна виступила з доповіддю «Регіональна і аграрна політики: спільне і відмінне».

Завідувач відділу Інституту аграрної економіки, академік НААН Михайло Кропивко у своєму виступі акцентував увагу на питаннях розвитку міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції в умовах децентралізації влади та євроінтеграції.

Головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, д.е.н., проф. Любов Молдаван поділилася думками щодо регіональних аспектів державної підтримки сільського господарства в умовах обмежених ресурсів.

Професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, академік НААН Василь Андрійчук обрав темою свого виступу сучасні проблеми оцінки вартості підприємств

Регіональні особливості формування витрат та цін на аграрну продукцію презентував у своїй доповіді завідувач відділення Інституту аграрної економіки, академік НААН Олександр Шпичак.

Своє бачення щодо вкладу академіка І.І. Лукінова у розвиток кооперації на селі представив завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, професор Василь Збарський.

Завідувач відділу Інституту аграрної економіки, к.е.н. Микола Кісіль охарактеризував регіональні особливості формування інвестиційної привабливості сільського господарства України.

Темою виступу академіка НААН Броніслава Панасюка стала ціна аграрних реформ у контексті вчення академіка І.І. Лукінова.

Завідувач відділення Інституту аграрної економіки, академік НААН Микола Дем’яненко у своєму виступі розглянув питання фінансової складової у дослідженнях академіка І.І. Лукінова.

У заході взяли участь дружина видатного вченого доктор філологічних наук Тетяна Лукінова та понад 40 представників провідних наукових установ України: Національної академії аграрних наук України, Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», а також Національного університету біоресурсів та природокористування України.

Організатори – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» та Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Матеріали теоретичного семінару будуть опубліковані у науковому збірнику.

Довідково

Лукінов Іван Іларіонович (1927–2004) – український економіст, академік АН УРСР (з 1976), віце-президент АН УРСР (з грудня 1979), академік АН СРСР (з 1984), академік ВАСГНІЛ (1973), почесний член Шведської королівської академії сільського та лісового господарства (1975), член Міжнародної асоціації економістів-аграрників (1970), член Європейської асоціації економістів-аграрників (1977).

І.І. Лукінов народився 5 жовтня 1927 року в с. Попівка Корочанського району Бєлгородської області (Російська Федерація). У 1941 році закінчив 8 класів середньої школи. В 1946 році закінчив Корочанський сільськогосподарський технікум, в 1951 - Харківський сільськогосподарський інститут (економічний факультет), в 1954 - аспірантуру Інституту економіки Академії наук УРСР (Київ). Захистив дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (1954) і доктора економічних наук (1964). В 1968 йому було присвоєно наукове звання професора.

Працював директором (1967–1976) Українського НДІ економіки і організації сільського господарства ім. О. Г. Шліхтера. В.о. директора (1976–1977), директор (з 1977) Інституту економіки АН УРСР (згодом Національної АН України), з лютого 2003 р. — почесний директор Інституту економіки НАН України, з 1 січня 2004 р. — Об'єднаного інституту економіки НАН України. Член Президії (з 1976); в.о. академіка-секретаря (1976–1977), академік-секретар (1993–1998) Відділення економіки; віце-президент, голова Секції суспільних наук (1979–1993) НАН України.

Заслужений діяч науки і техніки України (1997). Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (1979).

Опубліковано більше 500 наукових праць, в тому числі 77 книг і брошур, з них 30 монографій.

Джерело інформації:

Вікіпедія