Очолює відділ докторка економічних наук, старша наукова співробітниця Сало Інна Анатоліївна.

Контактна інформація

тел. + 38 (044) 259-76-19

Основним напрямком наукової діяльності відділу є розробка науково-методичних засад удосконалення цінової політики та розвитку аграрних ринків в частині:

  • теоретичних та методичних засад ціноутворення на сільськогосподарську продукцію з урахуванням ринкового механізму та елементів державного регулювання;
  • теоретико-методичних засад підвищення ефективності функціонування аграрного ринку та удосконалення його інфраструктури;
  • обґрунтування нормативів собівартості та рівнів регулятивних цін сільськогосподарської продукції;
  • аналітичного аналізу та прогнозу кон’юнктури ринків сільськогосподарської продукції та продовольства;
  • моніторингу витрат на виробництво основних видів сільськогосподарської продукції.

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

1. Система організаційно-економічних механізмів функціонування основних агропродовольчих підкомплексів рослинництва України / [Шпичак О.М., Боднар О.В., Пашко С.О.]. За ред. О.М.Шпичака.- К. : ЗАТ «Нічлава», 2009. – 406 с.

2. Шпичак О.М., Боднар О.В. Ціна і ціноутворення на агропродовольчу продукцію. Навчальний посібник. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 238 с.

3. Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні на 2008/09 маркетинговий рік. Випуск 18 / За ред.. О.М.Шпичака, А.В.Розгона. – К. : ННЦ "ІАП" УААН. - 2009. – 225 с.

4. Методичні рекомендації з формування і функціонування системи маркетингу аграрних підприємницьких структур / [М.Й. Малік, В.А. Пулім, Ю.П. Воскобійник та ін.]. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2009. – 49 с.

5. Технології та нормативи витрат на вирощування кормових та зернофуражних культур / [П.Т. Саблук, Д.І. Мазоренко, Ю.П. Воскобійник та ін.] ; за ред. П.Т. Саблука, Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2009 – 754 с.

6. Методичні рекомендації з удосконалення організаційного механізму функціонування інфраструктури аграрного ринку / [П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Ю.П. Воскобійник та ін.]. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2009. – 44 с.

7. Методичні рекомендації щодо формування і прогнозування балансів продукції сільського господарства / [О.Г. Шпикуляк, Ю.П. Воскобійник, А.В. Розгон та ін.]. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2009. – 52 с.

8. Шпичак О.М., Мазоренко Д.І., Мазнєв Г.Є. та ін. Технології та нормативи витрат на вирощування кормових зернофуражних культур/ За ред.. П.Т.Саблука та ін. – К. : ННЦ ІАЕ. – 2009. – 756 с.

9. Економічна ефективність виробництва біопалива в контексті продовольчої та енергетичної безпеки України / [Шпичак О.М., Боднар О.В., Пашко С.О.]; за ред. академіка НААНУ О.М.Шпичака. – К.: ЗАТ "Нічлава", 2010. – 265 с.

10. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогоспо-дарських підприємствах (моніторинг) / [Воскобійник Ю.П., Шпикуляк О.Г., Тіней А.В. та ін.]; за ред. Ю.П. Воскобійника, О.Г. Шпикуляка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 343 с.

11. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогоспо-дарських підприємствах (моніторинг) / [Воскобійник Ю.П., Шпикуляк О.Г., Камінський І.В. та ін.]; за ред. Ю.П. Воскобійника. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 355 с.

12. Економіка виробництва та використання кормів в Україні: монографія / [П.Т. Саблук, В.Л. Перегуда, Ю.П. Воскобійник та ін.]; за ред. В.Л. Перегуди.– К.: ННЦ “ІАЕ”, 2010.– 288 с.

13. Технології та нормативи витрат на вирощування овочевих культур / [П.Т. Саблук, Д.І. Мазоренко, Ю.П. Воскобійник та ін.]; за ред. П.Т. Саблука, Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. – Харків: «Майдан», 2010 – 340 с.

14. Науково-методологічні основи удосконалення механізму ціноутворення та функціонування ринку овочевих і баштанних культур на півдні України / [Ю. П. Воскобійник, І. О. Соловйов, О. С. Шабля, та ін.]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 137 с.

15. Економіко-організаційні засади виробництва біопалива як напрям оптимального вирішення енергетичних та продовольчих проблем в Україні / [Шпичак О.М., Боднар О.В., Пашко С.О.]; за ред. академіка НААН України О.М. Шпичака. – К. : ЗАТ "Нічлава", 2011. – 410 с.

16. The combination of market and state economic mechanisms of agricultural markets regulation / Oleksandr M. Shpychak / Economics of agriculture and environmental sciences in the context of globalization and regional challenges. Conference proceeding – Kyiv : "CP "Kjmprint", 2011. – P. 168-175.

17. Shpychak О.M. Economic problems of biofuel production regarding food safety of Ukraine / International Scientific Electronic Journal "Earth Bioresources and Life Quality ". – № 1. – February, 2010.