Тимчасово очолює відділ доктор економічних наук, старший науковий співробітник Заяць Віктор Мефодійович.

Контактна інформація

тел. + 38 (044) 526-04-76

Основним напрямом наукової діяльності відділу є розробка теоретичних і методичних засад ринкової трансформації земельних відносин та ефективного використання земель сільськогосподарського призначення в частині:

  • науково-методичних засад формування ринку земель сільськогосподарського призначення;
  • науково-методичного забезпечення здійснення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення;
  • обґрунтування напрямів екологізації сільськогосподарських земель;
  • розробки наукових основ щодо ефективного використання земель і збереження родючості ґрунтів;
  • наукового обґрунтування ефективного використання меліорованих земель на інноваційній основі;
  • формування бази інформаційного забезпечення проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення;
  • визначення еколого-економічної ефективності застосування засобів хімізації.

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

1. Федоров М.М. Трансформація земельних відносин до ринкових умов / М.М. Федоров, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк та ін. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2009. – 115с.

2. Федоров М.М. Розвиток орендних земельних відносин у новостворених агроформуваннях: монографія / М.М. Федоров. – Х.: ХНТУСГ, 2010. – С. 89-97.

3. Методичні рекомендації щодо економічного стимулювання власників землі та землекористувачів за раціональне використання і охорону земель. – К.:ННЦ “ІАЕ”, 2010. – 36 с. (співавт).

4. Зональні методичні рекомендації із захисту ґрунтів від ерозії. – Х., 2010. – 148 с. (співавт.).

5. Корчинська С.Г. Екологічні аспекти хімізації землеробства в Україні / С.Г. Корчинська // Землеустрій і кадастр. – 2010. – № 4. – С. 18-23.

6. Солов’яненко Н.А. Нормативна грошова оцінка земель на новій інформаційній основі / Н.А. Солов’яненко // Наукові здобутки академіка І.І.Лукінова в процесі трансформацій економічних систем. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010.

7. Федоров М.М. Земельні відносини / М.М. Федоров // Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 342 с. – С. 138-153.

8. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / М.В. Присяжнюк, М.В. Зубець, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров та ін. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.

9. Федоров М.М. Розвиток органічного виробництва / М.М. Федоров, О.В. Ходаківська, С.Г. Корчинська. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 148 с.

10. Федоров М.М. Інституціональні засади трансформації земельних відносин в аграрній сфері: матеріали міжрегіональних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (Луганськ, 30 березня 2011 р.) / За ред.. П.Т. Саблука. – Луганськ: «Янтар», 2011. – С. 55-67.

11. Ходаківська О.В. Екологізація сільськогосподарських земель: сучасний вимір та, перспективи розвитку / О. В. Ходаківська // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 28-36.

12. Бойко Л.М. Регулювання земельних відносин у сільському господарстві: монографія / Л.М. Бойко. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 316 с.

13. Українська наукова школа фізичної економії: теоретичні та прикладні аспекти. Матеріали засідання круглого столу / Заг.ред. П.Т. Саблука, О.В.Ходаківської. – К.:ННЦ ІАЕ, 2011.–200 с.

14. Перспективи екологізації аграрного виробництва в Україні: Зб. наук. праць / за заг. ред. Ю.О.Лупенка, О.В.Ходаківської. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012.– 182 с.

15. Перспективи екологізації аграрного виробництва в Україні: Зб. наук. праць / за заг. ред. Ю.О. Лупенка, О.В. Ходаківської. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 182 с.

16. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 182 с. (співавт.)