Очолює відділ доктор економічних наук, доцент  Нечипоренко Олександр Миколайович

Контактна інформація

тел. + 38 (044) 258-43-08

тел. + 38 (044) 527-86-70

Основним напрямом наукової діяльності відділу є розробка наукових засад забезпечення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції, ефективності діяльності господарських формувань і галузей в аграрному секторі економіки України в частині:

  • підготовки методичних рекомендацій з питань раціональних розмірів аграрних формувань з урахуванням їх спеціалізації і особливостей природно-економічних зон;
  • обґрунтування методики та здійснення прогнозу розвитку галузей рослинництва та тваринництва;
  • удосконалення економічних відносин між галузями в агропромисловому комплексі та іншими галузями економіки країни;
  • опрацювання науково-методичних засад підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції;
  • вирівнювання економічних умов господарювання на землях різної якості.

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

1. Месель-Веселяк В.Я. Стратегія розвитку аграрного сектору АПК та соціальної сфери села на період до 2020 року. Проект // В.Я. Месель-Веселяк, П.В. Щепієнко, І.В. Коновалов та ін. К.: ННЦ «ІАЕ». – 2009. – 130 с.

2. Месель-Веселяк В.Я. Технології та нормативи витрат на вирощування овочевих культур / В.Я. Месель-Веселяк – 2010. – Харків: Майдан, 340 с.

3. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві: Зб. матеріалів Дванадцятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників. – Київ, 25-26 лют. 2010р. К.: ННЦ «ІАЕ». – 618 с.

4. Національна доктрина реформування агропромислового комплексу України для забезпечення його інноваційного розвитку (проект) / П.Т.Саблук, В.М.Скупий, В.Я.Месель-Веселяк. та ін. К.: ННЦ «ІАЕ». – 2010. – 10 с.

5. Рекомендації щодо забезпечення розвитку земельних відносин у ринкових умовах / В.Я.Месель-Веселяк – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2009. – 58 с.

6. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві / Месель-Веселяк В.Я. – Харків, ХНТУСГ, 2010. – С. 12-31.

7. Месель-Веселяк В.Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві / Месель-Веселяк В.Я. // Економіка АПК. – 2010.- № 4. – С. 3-18.

8. Месель-Веселяк В.Я. Реформування аграрного сектора України / Месель-Веселяк В.Я. // Луганськ: “Ельтон-2”, 2010. – 132 с.

9. Месель-Веселяк В.Я. Про створення взаємовигідних міжгалузевих економічних відносин в Україні / Месель-Веселяк В.Я. // К.: ННЦ “ІАЕ”, 2010. – 152 с.

10. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку): науково-виробниче видання [Присяжнюк М. В., Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М.]; за ред. П. Т. Саблука., В. Я. Месель-Веселяка., М. М. Федорова. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.

11. Месель-Веселяк В. Я. Економічні передумови забезпечення розширеного відтворення сільськогосподарського виробництва в Україні / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2011.– №3. – С. 9 – 16.

12. Месель-Веселяк В. Я. Реформування і трансформаційні зміни в аграрному секторі економіки України / В. Я. Месель-Веселяк // Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері. – Матеріали міжрегіон. зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (30 березня 2011р., м. Луганськ); за ред. П. Т. Саблука. – Луганськ: Янтар, 2011. – С. 14 – 34.

13. Месель-Веселяк В. Я. Розвиток сільського господарства України (науково-методичне забезпечення) / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2011. – №7. – С. 42 – 54.

14. Месель-Веселяк В. Я. Трансформаційні зміни в сільському господарстві України та Автономної Республіки Крим: / [Месель-Веселяк В. Я., Паштецький В. С., Грищенко О. Ю. та ін.]. – Сімферополь, 2011. – 120 с.

15. Мазуренко О. В. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва тваринницької продукції / О. В. Мазуренко, Г. В. Ковальова // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 41 – 47.

16. Мазуренко О. В. Тенденції розвитку тваринництва України / О. В. Мазуренко // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 16 – 20.

17. Месель-Веселяк В.Я. Форми господарювання в сільському господарстві України (результати, проблеми, вирішення) // Економіка АПК.– 2012.–№ 1. – С. 13 – 22.

18. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року. – ННЦ "ІАЕ".– 2012. – 182 с.