Очолює відділ доктор економічних наук, професор, академік НААН ПУГАЧОВ Микола Іванович

Контактна інформація: тел. +38 (044) 258-43-57

Основним напрямом наукової діяльності відділу є теоретико-методологічне забезпечення міжнародної інтеграції аграрного сектору України та дослідження глобального і регіональних ринків сільськогосподарської продукції в частині:

  • вивчення впливу формування зони вільної торгівлі з ЄС на вітчизняне агропромислове виробництво;
  • узагальнення глобальних проблем та ключових аспектів міжнародної інтеграції;
  • наукового обґрунтування напрямів удосконалення регулювання зовнішньоеконо­мічної діяльності у сфері сільського господарства;
  • методичного супроводу забезпечення конкурентних переваг та просування вітчизняної агропродовольчої продукції на зовнішніх ринках;
  • розробити науково-методичні основи зовнішньоекономічної діяльності агропродовольчого сектора в умовах глобальних викли­ків і міжнародної інтеграції України.

Основні публікації за напрямом наукової діяльності:

1. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства: монографія / Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов, Б.В. Духницький та ін. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2015. – 320 с.

2. Перспективи розвитку вітчизняного аграрного сектора в зв’язку із підписанням Україною економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом / [Пугачов М.І., Власов В.І., Духницький Б.В., Кривенко Н.В. та ін.]. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2014. – 38 с.

3. Формування зони вільної торгівлі між Україною та країнами-членами ЄС і можливі наслідки для аграрного сектору / [Кваша С.М., Власов В.І., Кривенко Н.В., Духницький Б.В. та ін.]. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2014. – 56 с.

4. Власов В.И. Глобалистика: история, теория [в 2 т.]. [Т. 1]: Исторические аспекты науки глобалистики. – Винница, ООО «Нилан»-ЛТД, 2014. – 501 с.

5. Власов В.И. Глобалистика: история, теория [в 2 т.]. [Т.2]: Еволюция научной мысли о глобализации в Украине и России. – Винница, ООО «Нилан»-ЛТД, 2014. – 844 с.

6. Мельник А.О. Світові економічні кризи: теорія і методологія. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2014. – 392 с.

7. Пугачов М.І., Духницький Б.В., Пугачов В.М. Перспективні напрями експорту агропродовольчої продукції України: 20 провідних країн-імпортерів пшениці. - К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 28 с.

8. Експорт та імпорт продукції аграрного сектору України: стан та тенденції / [Кваша С.М., Власов В.І., Кривенко Н.В. та ін.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 80 с.

9. Стан та тенденції розвитку сільського господарства країн-членів Європейського Союзу / Кваша С.М, Кваша К.С. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 34 с.

10. Духницький Б.В., Пугачов М.І., Саблук В.П. Транснаціональні компанії в аграрному секторі економіки – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 84 с.

11. Пугачов В.М. Фрагментація глобальних виробничих ланцюгів в АПК // Огляд торгової політики в країнах Європи та Центральної Азії. – 2015. - № 6. – С. 5-8.

12. Пугачов М.І., Грибинюк О.М., Мельник А.О. Прогноз динаміки внутрішнього валового продукту України за допомогою нейронних мереж // Економіка АПК. - 2015. - № 4. – С. 82-88.

13. Пугачов М.І., Мельник А.О. Інтеграційні альтернативи для АПК України в умовах світової економічної кризи // Економіка АПК. - 2014. – № 4. – С. 28-32.

14. Пугачов М.І., Власов В.І. Україна має реальні шанси значно посилити свою присутність на зерновому ринку Туреччини // Зерно і хліб. – 2013. - -№1.- С. 28-29.