2023 48_zbi_tez_dop_vse_tytul_


Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукове забезпечення становлення та розвитку фермерського руху в Україні" з нагоди 85-ї річниці від дня народження відомого українського вченого доктора економічних наук, професора, академіка НААН Месель-Веселяка Віктора Яковича (5 вересня 2023 року). Київ : ННЦ «ІАЕ», 2023 – 244 с.

ISBN 978-966-669-587-4

Метою цього видання є розкриття теоретичних засад розвитку та регулювання аграрного підприємництва в інституційному механізмі ринку, організаційно-правових форм господарювання в інституційному механізмі державного регулювання розвитку аграрного підприємництва. Обґрунтовано механізми ринкової і державної регуляторної координації інноваційного розвитку аграрного підприємництва, окреслено розвиток несільськогосподарського бізнесу на селі та державного регулювання забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства України.