upr_ef_vyk_zem_ferm


Узагальнено наукові основи сталого землекористування в сільському господарстві, сутність земельного капіталу фермерських господарств, уточнено парадигмальні засади теорії земельної ренти. Систематизовано й поглиблено теоретичні засади формування й оцінювання ефективності використання земельних ресурсів фермерських господарств. Схарактеризовано ґенезу фермерства в Україні, виявлено тенденції його розвитку та визначено місце фермерських господарств в економіці сільського господарства. Здійснено комплексну оцінку економічної, соціальної та екологічної ефективності використання земельних ресурсів фермерських господарств. Досліджено орендний механізм формування землекористування фермерських господарств. Удосконалено організаційно-економічні засади підвищення ефективності використання земельних ресурсів фермерських господарств. Розроблено концепцію управління smart-спеціалізацією фермерських господарств у системі ефективного земельного менеджменту. Обґрунтовано стратегічні напрями управління фермерськими ланцюгами створення цінності і розвитку мережевих форм кооперації фермерських господарств.

Для науковців, працівників органів державної влади, викладачів, здобувачів наукових ступенів, студентів закладів вищої освіти.