26 грн.

Здійснено аналіз сучасного стану агропромислового виробництва в Україні та виявлено існуючі проблеми, які пов’язані з втратою конкурентних позицій дрібних та середніх первинних виробників сільськогосподарської продукції та зростанням соціальної напруги на селі. На основі вивченого іноземного досвіду обґрунтовано необхідність інтеграції агропромислового виробництва на кластерних засадах, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності, інноваційної та соціальної спрямованості діяльності підприємств і господарств галузі. Запропоновано перспективні моделі організаційних структур кластерних систем у агропромисловому виробництві, перелік заходів з їх розвитку та проект Закону України «Про господарські кластерні об’єднання в агропродовольчій сфері».

Розрахована на науковців, управлінців державного, громадського і господарського рівнів управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вищих навчальних закладів.