Науково-аналітичний прогноз розвитку сільського господарства України у 2013 році підготовлено науковцями Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Прогноз охоплює питання виробництва сільськогосподарської продукції та її ефективності, розвитку міжрегіональних високоінтегрованих корпоративних агроформувань, сільського підприємництва і кооперації, матеріально-технічного і кредитного забезпечення та інвестицій у сільське господарство, страхового захисту й соціального розвитку сільських територій тощо. Наведено прогнози щодо загальної економічної ситуації та споживання агропродовольчих товарів.

Розраховано на науковців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агропромислового виробництва.