21 20_met_rek_z_oci

22 грн

Видання містить методичні засади з оцінювання рівня інклюзивного розвитку сільського соціуму та сільських територій України.

Визначено методологічні передумови оцінювання інклюзивного розвитку, розроблено методику розрахунку основних індикаторів та композитного індексу інклюзивного розвитку сільського соціуму та сільських територій.

Методичні рекомендації підготовлено на виконання рішення Загальних зборів Національної академії аграрних наук України 24 червня 07 липня 2020 року (протокол № 9 від 22.07.2020 р.).

Для науковців, працівників органів державної влади, викладачів, здобувачів наукових ступенів, студентів закладів вищої освіти.