21 19_pro_vyr_sil_pro

33 грн

Розроблено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2021 році.

Здійснено порівняння прогнозних показників 2021 року з досягнутими обсягами за попередні роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, експорту та імпорту, а також при формуванні цін на неї.