20 15_for_obi_ter_hro


Викладено інформаційно-аналітичні матеріали з питань стану і тенденцій формування об’єднаних територіальних громад у сільській місцевості України. Проаналізовано процеси об’єднання в територіальні громади за рядом показників у цілому та окремо за сільськими, селищними і міськими ОТГ. Наведено показники динаміки, структури, середніх та інтервальних величин кількості, площі та чисельності населення ОТГ по Україні та регіонах. Окремим блоком висвітлено сільські населені пункти як складову об’єднаних територіальних громад. За результатами моніторингу й аналізу проміжних результатів адміністративно-територіальної реформи обґрунтовано перспективи та ризики соціально-економічного сільських територій, як наслідків реформи децентралізації.

Матеріали підготовлено з використанням даних електронного ресурсу http://decentralization.gov.ua/gromada.

Видання розраховано на керівників і спеціалістів державних органів управління та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів для використання в умовах адміністративно-територіальної реформи.