19 57_inv_zab_kor_kap


Досліджено механізми формування інвестиційного забезпечення корпоратизації капіталу в аграрному секторі економіки. Проаналізовано стан капіталізації корпоративних суб’єктів господарювання на міжнародних фондових ринках, динаміку залучення ними інвестиційних ресурсів через емісію еврооблігацій, отримання кредитів від міжнародних фінансових і банківських інституцій, а також цільове фінансування за участі експортних кредитних агентств.

Аналітичний огляд підготовлено в рамках досліджень відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування ННЦ «Інститут аграрної економіки» під час виконання науково-дослідної роботи «Управління розвитком корпоратизації аграрного сектора як механізм підвищення його конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості» (д.р. № 0119U001108).

Для науковців, працівників органів державної влади, викладачів, здобувачів наукових ступенів, студентів закладів вищої освіти.