19 45_str_pol_ta_tra


Викладено результати наукових досліджень проблематики структурної політики та трансформацій в аграрному секторі економіки. Здійснено аналіз теоретичних та методологічних основ структурної політики у механізмі розвитку економіки. Визначено результативність структурної політики і забезпечення сталого розвитку агросектору з позицій інституційної ефективності, галузево-господарських характеристик, економічного та соціального виміру, регіонального та зовнішньоекономічного контексту. Запропоновано стратегічні пріоритети і концепцію формування і реалізації структурної політики розвитку аграрного сектору.

Розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, представників органів державного управління, широкий загал читачів.