18 4471_zai_nas_sta_pra


В монографії висвітлено теоретичні засади зайнятості населення старшого працездатного віку та обґрунтовано методологію її дослідження, визначені сучасні тенденції забезпечення зайнятості населення старшого працездатного віку, в т.ч. в сільському господарстві, в контексті розвитку загальнонаціонального ринку праці, проаналізовано зарубіжний досвід забезпечення зайнятості населення старшого працездатного віку, окреслено напрями удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення зайнятості населення старшого працездатного віку в Україні.

Монографія призначена для науковців, державних службовців, фахівців, які цікавляться чи досліджують проблеми зайнятості населення.