19 5_ryn_obi_zem_sil

61 грн.

Висвітлено моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення країн-членів Європейського Союзу з метою виокремлення кращих європейських практик і застосування їх в Україні. Визначено основні цілі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в ЄС. Проаналізовано ступінь застосування країнами ЄС такого інструменту регулювання ринку земель, як «переважне право». Розкрито мету створення і основні завдання спеціалізованих інституцій, на які покладено функції з регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів, спеціалістів аграрного сектора, представників громадських галузевих об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування.