Tipolog momo


У монографії досліджено наукові основи і узагальнено досвід типізації сільськогосподарських товаровиробників. Згруповано норми Європейського Союзу щодо проведення виробничої типізації і економічної класифікації сільськогосподарських товаровиробників. На основі імплементації норм ЄС, розроблено методичні засади типізації і класифікації сільськогосподарських товаровиробників України, окреслено проблеми і перспективи їх застосування у статистиці, державній політиці та наукових дослідженнях.